رژیم غذایی مملو از پروتئین حیوانی با خطر بیشتری برای مرگ و میر زودهنگام همراه است

10 آوریل 2019 - یک تحقیق جدید در دانشگاه فنلاند شرقی نشان می دهد که رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی از پروتئینهای حیوانی و گوشت برای سلامتی مفید نیست. نتایج این تحقیق از شواهد تحقیقاتی قبلی در این زمینه حمایت می کند. خطر مرگ برای مردانی که تمایل بیشتری به مصرف پروتئین های حیوانی نسبت به پروتئینهای گیاهی در رژیم غذایی خود داشتند، در یک پیگیری 20 ساله، 23٪ بیشتر از مردانی بود که در رژیم غذایی آنها تعادلی از نظر منابع پروتئینی وجود داشت. یافته های این تحقیق در مجله آمریکایی تغذیه ی بالینی منتشر شده است.

به نظر می رسد مصرف زیاد گوشت به طور خاص با اثرات نامطلوبی ارتباط دارد: برای مثال خطر مرگ برای مردانی که رژیم غذایی آنها غنی از گوشت است، یعنی بیش از 200 گرم در روز گوشت مصرف می کنند، در طول این پیگیری،  23٪ بیشتر از مرگ و میر مردانی بود که مصرف گوشت آنها در روز کمتر از 100 گرم است. مردان شرکت کننده در این مطالعه اغلب از گوشت قرمز استفاده می کردند. اکثر توصیه های تغذیه ای فعلی بر محدود نمودن مصرف گوشت قرمز و فرآوری شده تاکید دارند. به عنوان مثال، در فنلاند، حداکثر مصرف توصیه شده 500 گرم در هفته است.

این مطالعه همچنین نشان داد که مصرف بالای پروتئینها با خطر بیشتر مرگ و میر در مردانی که در شروع مطالعه دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی یا سرطان در آنها تشخیص داده شده بود، همراه است، اما چنین ارتباطی در مردان بدون این بیماریها یافت نشد. این یافته ها نشان می دهد که اثرات سلامت مصرف پروتئین به ویژه در افرادی که از قبل به بیماریهای مزمن مبتلا بودند، باید بیشتر بررسی شود. میانگین سن مردان در شروع این مطالعه 53 سال بود و تبعیت از رژیمهایی که به وضوح فاقد پروتئین بودند، در میان جمعیت مورد مطالعه مشاهده نشد.

 نویسنده ی این مطالعه، Heli Virtanen دانشجوی دکترا در دانشگاه فنلاند شرقی  گفت: با این حال، این یافته ها نباید به افراد سالمند که بیشتر در معرض خطر سوء تغذیه هستند و میزان مصرف پروتئین توسط آن ها کمتر از مقدار توصیه شده می باشد، تعمیم داده شود.

مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف زیاد پروتئین حیوانی و به ویژه مصرف گوشت های فرآوری شده مانند سوسیس با افزایش خطر مرگ همراه می باشد. با این حال، یک تصویر بزرگ از اثرات بهداشتی پروتئین ها و منابع مختلف پروتئینی هنوز ارائه نشده است.

این مطالعه براساس مطالعه ی KIHD( مطالعه ی فاکتور خطر بیماری قلبی ایسکمیک کوپیو) انجام شد که در آن عادت های رژیمی مربوط به حدود 2600 مرد فنلاندی که در شروع مطالعه( از سال 1984 تا 1989) بین 42 تا 60 سال سن داشتند، بررسی شده بود. محققان میزان مرگ و میر افراد شرکت کننده در این مطالعه را با پیگیری متوسط 20 ساله از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده در مرکز آمار فنلاند بررسی کردند. تجزیه و تحلیل های اخیر با تمرکز بر روی پروتئین های تغذیه ای و منابع پروتئین ها در طول پیگیری صورت گرفت و عوامل دیگر شیوه زندگی و عادات غذایی به طور گسترده مورد کنترل قرار گرفتند، از جمله برای این واقعیت که افرادی که مقدار زیادی پروتئین های گیاهی مصرف می کردند رژیم غذایی سالم تری را دنبال می نمودند.

منبع:

The American Journal of Clinical Nutrition, 2019; DOI: 10.1093/ajcn/nqz025

www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190410095951.htm