روغن دانه ی کاملینا و ماهی های چرب تأثیر عمده ای بر سوخت و ساز چربی دارند

11 ژوئن 2020- روغنCamelina sativa  و ماهی های چرب سرشار از polyunsaturated omega-3 fatty acids هستند، اما به نظر می رسد فواید سلامتی آنها با یکدیگر متفاوت است. یک مطالعه ی جدید توسط محققان دانشگاه فنلاند شرقی نشان می دهد که روغن Camelina sativa ، تولید مشتقاتی از اسید چرب را که ممکن است برای سلامتی قلب و عروق مضر باشد، کاهش می دهد. همچنین به نظر می رسد که روغن دانه ی کاملینا در برابر استرس اکسیداتیو از بدن محافظت کند. از طرف دیگر، روغن موجود در ماهی های چرب باعث افزایش غلظت مشتقاتی از اسیدهای چرب در گردش خون می شود که التهاب را کاهش می دهند.

در این تحقیق که با همکاری دانشگاه فنلاند شرقی و مؤسسه ی کارولینسکا در سوئد انجام شد، ارتباط بین ماهی های چرب و کم چرب و روغن کاملینا sativa با متابولیسم چربی و التهاب درجه پایین بررسی شد. این مطالعه به مدت 12 هفته به طول انجامید و در آن 79 زن و مرد 43 تا 72 سال با اختلال قند خون ناشتا شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند. یک گروه چربی ها را در رژیم غذایی روزانه خود با روغن کاملینا sativa جایگزین کردند و میزان مصرف ماهی خود را به یک وعده در هفته کاهش دادند. دو گروه دیگر چهار بار در هفته ماهی می خورند: یک گروه دو وعده ماهی چرب مانند ماهی قزل آلا یا ماهی سفید و گروه دیگر دو وعده ماهی کم چرب مانند زغال ماهی(saithe) یا اردک ماهی(pike). گروه چهارم نیز گروه کنترل بود.

مصرف زیاد اسیدهای چرب امگا 3 از روغن Camelina sativa و ماهی های چرب، باعث کاهش نسبت اسید آراشیدونیک، که یک اسید چرب امگا 6 با زنجیره طولانی است در گردش خون می شود. همچنین افرادی که از روغن Camelina sativa استفاده می کردند، غلظت کمتری از مشتقات اسید آراشیدونیک داشتند که ممکن است برای سلامتی قلب و عروق مضر باشد. علاوه بر این، مصرف ماهی های چرب باعث افزایش غلظت مشتقاتی از اسیدهای چرب در گردش خون می گردد که التهاب را کاهش می دهند.

دکتر Topi Meuronen ، نویسنده ی ارشد این مقاله از دانشگاه فنلاند شرقی اظهار داشت که روغن کاملینا sativa و ماهی های چرب تأثیر عمده ای بر متابولیسم چربی ها دارند. مطالعه ما نشان می دهد که از این چربی های مفید می توان برای هدف قرار دادن مسیرهای متابولیکی که به بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 مرتبط هستند، استفاده نمود.

علاوه بر این اثرات مفید، روغن Camelina sativa همچنین سبب کاهش غلظت نشانگرهای استرس اکسیداتیو در گردش خون شد. با این وجود مصرف ماهیهای کم چرب، هیچ تاثیری در مسیرهای متابولیک مورد مطالعه نداشتند.

علاوه بر اندازه گیری غلظت اسیدهای چرب سنتی در خون، محققان همچنین علاقه مند بودند که تغییرات ایجاد شده در متابولیت های اسید چرب را که به عنوان واسطه عمل می کنند، بررسی نمایند. بررسی متابولیتهای اسید چرب در این سطح می تواند اثرات اسیدهای چربی غیر اشباع با چند پیوند دوگانه[1] را در رژیم غذایی با جزئیات بیشتری نسبت به گذشته فاش کند. این نتایج جدید امیدوارکننده هستند و از یافته های قبلی در مورد فواید سلامتی ماهی های چرب حمایت می کنند. با این حال، به تحقیقات بیشتری در مورد مشتقات اسیدهای چرب و به ویژه تأثیر متابولیت های روغن کاملینا sativa ، نیاز است.

منبع:

Meuronen, T., et al. (2020) Intake of Camelina Sativa Oil and Fatty Fish Alter the Plasma Lipid Mediator Profile in Subjects with Impaired Glucose Metabolism – A Randomized Controlled Trial. Prostaglandins, Leukotrienes & Essential Fatty Acids. doi.org/10.1016/j.plefa.2020.102143.

https://www.news-medical.net/news/20200611/Camelina-sativa-oil-and-fatty-fish-have-major-beneficial-effect-on-lipid-metabolism.aspx

 [1] polyunsaturated fatty acid