روش جدیدی برای رشد رگ های خونی انسان

 11مارس 2020 - تیمی از محققان دانشگاه مینه سوتا اخیراً به تازگی توانایی پرورش و رشد رگ های خونی مشتق از انسان را در یک خوک اثبات کرده اند، رویکردی جدید که امکان تهیه ی نامحدود عروق انسانی را برای اهداف پیوند فراهم می کند .از آنجایی که این رگها با استفاده از سلولهای پوستی مشتق از بیمار ساخته شده اند، احتمالاً توسط فرد گیرنده رد نمی شوند، و به بیماران کمک می کنند که به طور بالقوه از مصرف دائمی داروهای ضد رد پیوند بی نیاز شوند.

پرفسور Daniel Garry و پرفسور Mary Garry، هر دو استاد دانشکده پزشکی دانشگاه مینه سوتا که رهبری این تحقیق را به عهده داشتند، هفته گذشته یافته های خود را درNature Biotechnology  منتشر کردند.

پرفسور دانیل، که همچنین متخصص بیماریهای قلبی و پیوند قلب است، گفت: ما در بیماری های مزمن و پایانی بسیاری، نیاز به پیوند داریم اما اکثر افراد مبتلا به این بیماریها قادر به دریافت پیوند نیستند. برای مثال حدود 98 درصد از افرادی که نیاز به پیوند قلب دارند، واجد شرایط برای پیوند قلب نیستند، بنابراین تلاش زیادی برای دستیابی به راهکارهایی برای افزایش اهداکنندگان صورت می گیرد، رویکرد ما با بررسی یک روش بر روی خوک آغاز شد.

به دلیل شباهت های موجود بین فیزیولوژی انسان و خوک، دانشمندان در طول تاریخ خوک ها را برای کشف معالجات مربوط به سلامت از جمله دیابت مورد مطالعه قرار داده اند. قبل از اینکه محققان انسولین انسانی را مهندسی کنند، پزشکان بیماران را با انسولین خوک درمان می کردند.

پرفسور دانیل گفت: کشف ما پلت فرمی را برای ساخت رگ های خونی انسان در خوک ایجاد کرده است. این روش به ما امکان می دهد تا اندام هایی با رگ های خونی انسانی ایجاد کنیم که به بیماران نیازمند پیوند شود و کمتر احتمال رد پیوند از طرف بدن میزبان را داشته باشد. چیزی که به طور معمول باعث رد پیوند می شود، پوشش رگ های خونی در اندام ها است.

رگ های خونی ایجاد شده توسط پرفسور دانیل و مری گری به دلیل روش ساخت آنها از رد شدن در امان می مانند. این تیم سلولهای بنیادی پرتوان انسانی را،- سلولهای بالغ پوست بیمار را با اسکراپ جدا کرده و با برنامه ریزی مجدد به حالت سلول بنیادی در آوردند - به جنین خوک تزریق کردند، که سپس در رحم یک خوک قرار می گیرد. در آینده، خوکچه های زنده با رگ های خونی که مطابقت دقیقی با بیمار دارند یک پیوند موفقیت آمیز را ممکن می سازند و توانایی زندگی را به بیماران بدون نیاز به سرکوب سیستم ایمنی و مصرف داروهای ضد رد پیوند باز می گردانند.

پرفسور مری گفت: صدها هزار بیمار مبتلا به بیماری شریان محیطی به دلیل استعمال دخانیات یا دیابت یا هر علت دیگری وجود دارند که اندامهای انتهایی آنها قطع شده است. از این رگ های خونی مهندسی شده در صورت رضایت بیمار می توان استفاده نمود تا از بروز این معلولیتها جلوگیری شود.

در اولین مرحله از مطالعه ی آنها، که توسط کمیته نظارت the U of M's Stem Cell Research تأیید شده است، اولین جنین خوک تا 27 روز از لقاح پرورش یافت و مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل موفقیت در این مرحله، پرفسور دانیل و مری در حال حاضر به دنبال تأیید این کمیته هستند تا تحقیقات خود را به دوره ی بعدی حاملگی ادامه دهند.

پرفسور دانیل گفت: ما در تلاشیم تا این رویکرد را مرحله به مرحله انجام دهیم. ما می خواهیم مطمئن شویم که همه ی مسائل ممکن را مورد بررسی قرار داده ایم، و می خواهیم بدانیم سلولهای انسانی حتما به جایی که ما می خواهیم می روند؟

پرفسور مری گفت: در حالی که این مرحله، فاز اول کار است، اثبات کاملی از مفهوم مورد نظر ما را ارائه داده است، ما ثابت كردیم كه این روش اثرات خارج از هدف این سلولها را سبب نمی شود، بنابراین ما آماده ایم تا این کار را در مراحل بعدی حاملگی مطالعه کنیم.

منبع:

Nature Biotechnology, 2020; 38 (3): 297 DOI: 10.1038/s41587-019-0373-y

www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200311121839.htm