روزه داری متناوب به کاهش HbA1c در یک مطالعه ی جدید دیابت نوع 2 کمک کرد

23 ژوئیه 2018- دانشمندان گزارش دادند که روزه داری متناوب می تواند یک گزینه ی مفید برای کاهش HbA1c در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 باشد.
در یک مطالعه ی جدید در استرالیا، روزه داری متناوب با رژیم محدودیت مداوم کالری مقایسه شد. محققان در مورد تاثیرات روزه داری متناوب بر بازگرداندن سلامتی به افراد خوشبین بودند.
نتایج این مطالعه نشان داد که بهبودHbA1c  مزیت بی نظیر روزه داری متناوب است، که تنها با دو روز محدودیت کالری در هفته دارای تاثیری قابل مقایسه با یک رژیم غذایی محدودیت کالری مداوم است.علاوه بر این، کاهش وزن مشابهی در هر دو گروه گزارش شد.
در مجموع 137 بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند.سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی در برنامه ی روزه داری متناوب - دو روز غیر متوالی در هفته با دریافت روزانه ی 500 تا 600 کیلوکالری در روز و مصرف بدون محدودیت کالری برای پنج روز دیگر- و یا رژیم غذایی با محدودیت کالری مستمر- با دریافت 1200-1500 کالری روزانه - برای 12 ماه شرکت کردند.
محققان دانشگاه استرالیای جنوبی HbA1c افراد هر دو گروه را بعنوان نتیجه ی اولیه و کاهش وزن آنها را به عنوان یک نتیجه ثانویه تجزیه و تحلیل کردند. محققانداروهایی که سبب ایجاد هیپوگلیسمی در بیماران می شد را در ابتدای مطالعه کاهش دادند.
نتایج نشان داد که روش روزه داری متناوب همانند رژیم غذایی محدودیت کالری مدوام در کاهشHbA1c  موثر است.این نتیجه نه تنها اطمینان می دهد که روزه داری متناوب برای کاهشHbA1c  یک روش ایمن است، بلکه نشان می دهد که روزه داری متناوب ممکن است یک جایگزین موثر برای رژیم محدودیت کالری روزانه باشد.
تفاوت های مشابهی در سطح قند خون، نمره ی کلی اثر دارو و شمارش گام ها در پایان مطالعه مشاهده شد.در دو هفته ی اول هیچ تفاوتی در افت یا افزایش قند خون مشاهده نشد که بر 35٪ از شرکت کنندگان که از داروهای سولفونیل اوره و یا انسولین استفاده می کردند، تاثیر داشت.
محققان تأکید کردند از آنجایی که تنها افراد مبتلا به دیابت که کنترل قند خون خوبی داشتند، در این مطالعه شرکت کردند، تنظیمات برای داروها ممکن است در تفسیرهایHbA1c اختلال ایجاد کند.یکی دیگر از اشکالات این مطالعه، دسترسی منظم شرکت کنندگان به متخصص تغذیه بود که غالبا در محیط های خارج از محیط بالینی به این ترتیب نمی باشد.
محققان نتیجه گیری نمودند که محدودیت انرژی متناوب یک استراتژی مفید برای کاهش وزن در دیابت نوع 2 است و ممکن است بر رژیم محدودیت کالری مستمر ارجح باشد. با این حال، برای اجتناب از هیپوگلیسمی، باید مدیریت دقیقی بر استفاده از دارو ها صورت گیرد. یافته های این تحقیق به صورت آنلاین در مجلهJAMA Network  منتشر گردید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jul/intermittent-fasting-helps-lower-hba1c-in-new-type-2-diabetes-study-97808032.html