رشد دیابت در کشورهای خاورمیانه

23 دسامبر 2016- نرخ ابتلا به دیابت در کشورهای خاورمیانه بسرعت از سال 1990 افزایش یافته است و منجر به صرف سالهای زیادی از زندگی افراد در جهت مقابله با بیماری، معلولیت و یا حتی مرگ زودرس شده است.

این نتایج حاصل مطالعه‌ ی داده‌های بدست آمده از پژوهش "بار جهانی بیماری در سال 2013" است. در این مطالعه محققان دانشگاه واشنگتن، سیاتل و دانشگاه علوم پزشکی ایران به بررسی اطلاعات 22 کشور در منطقه‌ی خاورمیانه(EMR) پرداختند.

 خاورمیانه شامل کشورهایی است که از مراکش در شمال آفریقا تا پاکستان امتداد دارند. در مرکز این ناحیه کشورهای مصر، عربستان سعودی و ترکیه  قرار گرفته اند، کشورهای این منطقه دارای برخی از بالاترین نرخ ابتلا به دیابت درسطح جهان می باشند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در بین سالهای 1990 تا 2013 به عنوان یک نتیجه از دیابت، 61 درصد بوده است. در همین مدت، تعداد سالهای از دست رفته از زندگی بیماران که صرف بیماری  یا ناتوانی یا مرگ زود رس شده حدود 50 درصد افزایش یافته است.

 پس از تطبیق نتایج بر اساس سن، نرخ ابتلا به دیابت در عربستان سعودی، بحرین و کویت بیش از یک نفر از هر هفت نفر بود.

 از لحاظ بار سالهای از دست رفته از زندگی بیماران در بیماری، ناتوانی و مرگ زودرس، بیماری دیابت بیشترین بار را پس از بیماریهای قلبی، سکته‌ی مغزی و بیماری مزمن کلیوی به خود اختصاص داده است. البته توجه داشته باشید بیمارهای قلبی، سکته مغزی و بیماری مزمن کلیوی از عوارض شایع دیابت هستند.

محققان خاطر نشان کردند شیوه ی زندگی در این کشورها بویژه بسیار ناسالم است آنها از نوشیدنیهای قندی و گوشتهای فرآوری شده به وفور استفاده می‌کنند و سطح فعالیت بدنی پایینی دارند.

آنها نتیجه‌گیری نمودند که در این منطقه اجرای برنامه‌ها و اتخاذ سیاستهایی برای کاهش خطر دیابت، افزایش آگاهی مردم در مورد این بیماری، بهبود تشخیص و کنترل دیابت به منظور کاهش بار این بیماری، ضروری است.

منبع:

www.diabetes.co.uk/News/2016/dec/diabetes-presenting-a-growing-burden-on-health-in-middle-east-countries-97951514.html