ردیاب های فعالیت می توانند ابزارهای مفیدی در مدیریت دیابت باشند

14اکتبر 2019 – محققان در دانشگاه منچستر در بزرگترین بازنگری انجام شده تاکنون، تأثیر دستگاههای پایش حرکتی مانند گام شمار(pedometers) را بر فعالیت افراد مبتلا به دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی بررسی کردند.

محققان نتایج 36 مطالعه، با تعداد 5208 شرکت کننده، را برای ارزیابی تأثیرات کوتاه مدت استفاده از دستگاه های گام شمار پوشیدنی بر فعالیت بدنی بزرگسالانی با بیماریهای قلبی متابولیکی مانند دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی و عروقی (CVD) بررسی کردند. آنها دریافتند که این دستگاه ها سبب پیشرفت های کوچک تا متوسطی ​​در فعالیت بدنی این افراد شده است. این مقاله در مجله ی دسترسی آزاد JAMA Network Open  در 9 اکتبر منتشر شد.

نتایج مطالعات قبلی نشان داده است که استفاده از گام شمار به بیماران مبتلا به شرایط مزمن کمک می کند تا سطح فعالیت بدنی خود را افزایش دهند. با این حال، نویسندگان این بازنگری اظهار داشتند که یک محدودیت عمده در مطالعات قبلی تفاوت بسیار زیاد در مداخلات مربوط به دستگاه های شمارش گام است، بنابراین مشخص نیست که کدام مداخلات موثرتر هستند.

دکتر الکس هودکینسون، یکی از محققان دخیل در این بازنگری، گفت: این مطالعه با بازنگری های قبلی تفاوت دارد زیرا در این بازنگری، ما به نوع مداخلاتی که با استفاده از دو دستگاه مانیتورینگ متداول (شتاب سنج و گام شمار) انجام شده بود و این که کدامیک در بهبود فعالیت بدنی در بین مبتلایان به دیابت و بیماریهای قلبی متابولیک مؤثرتر بوده است، توجه کردیم.

او افزود: ما همچنین برخی از عوامل کلیدی که عملکرد افراد شرکت کننده را تعدیل کرده بود، مانند پرسنل درگیر در ارائه ی مداخله و عوامل مربوط به شرکت کنندگان مانند سن و جنس را تعیین نمودیم.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-10-trackers-tools-diabetes.html