دیسترس ناشی از دیابت با HbA1c بالاتر در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 ارتباط دارد

5 فوریه 2018 - نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 ، که دیسترس ناشی از دیابت را تجربه می کنند، بیشتر در معرض خطر افزایش HbA1c قرار دارند. این یافته ها اهمیت پشتیبانی بالینی از افراد جوان مبتلا به دیابت نوع 1 را برجسته و ضرورت مداخلات موثر برای بهبود کنترل دیابت را در این افراد نشان می دهد.

دانشمندان مرکز تحقیقات رفتاری دیابت در ملبورن استرالیا، اطلاعات 450 نوجوانان 13 تا 19 ساله ی مبتلا به دیابت نوع 1 را مورد بررسی قرار دادند. آنها به پرسشنامه های مربوط به سلامت و کيفيت زندگی پاسخ دادند، همچنین محققان به ارزیابی علائم افسردگی آنها پرداختند.نتایج این بررسی نشان داد متوسط​​میزان HbA1c در نوجوانانی که سطوح بالاتری از دیسترس ناشی از دیابت را تجربه می کنند، بالاتر است، این افزایش مستقل از علائم افسردگی در این افراد بود.
متوسط​​ HbA1c در میان شرکت کنندگان، 65 میلی مول بر مول (8.1 درصد) بود، که 21٪ آنها از علائم افسردگی متوسط ​​تا شدید و 36٪ از دیسترس شدید ناشی از دیابت رنج می بردند.
نویسنده ی ارشد این مقاله، دکتر  Virginia Haggerگفت: نسبت بیشتری از نوجوانان، افزایش دیسترس هیجانی مرتبط با دیابت را گزارش کردند، که بر اساس مطالعه ی ما، این نوع دیسترس نسبت به افسردگی بیشتر با نتایج بالینی ارتباط دارد.
به عنوان مثال، احساسات منفی در مورد دیابت ممکن است منجر به اجتناب از اندازه گیری قند خون و یا توجه به دیابت در مدرسه شود. نا امیدی و یا احساس گناه در مورد مراقبت از خود ممکن است باعث افزایش دیسترس شود.
دکتر  Hagger می گوید: بسیار اهمیت دارد که پزشکان از بیماران نوجوان در مورد هر گونه مشکلی که آنها در مورد دیابت خود با آن روبرو هستند و اینکه کدام جنبه از مدیریت دیابت برای آنها دشوارترین است، سوال کنند.
او گفت: ما به مداخلات موثری برای پیشگیری و کاهش دیسترس ناشی از دیابت در نوجوانان نیاز داریم. نوجوانان به راحتی در برنامه های خود مدیریتی شرکت نمی کنند، بنابراین به طراحی و ارزیابی استراتژی های مؤثر و مختصری که پزشکان و یا والدین بتوانند به صورت روتین اجرا کنند، نیاز داریم. یافته های این تحقیق به صورت آنلاین در مجله  Pediatric Diabetes ارائه شد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/feb/diabetes-related-distress-linked-to-higher-hba1c-in-teens-with-type-1-diabetes-93289096.html