دیابت بارداری ممکن است اثرات طولانی مدتی بر پیری اپی ژنتیک فرزندان داشته باشد

10سپتامبر 2020- به گفته ی محققان دانشگاه Rutgers، کودکان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری به دیابت مبتلا بوده اند، از نظر بیولوژیکی سریعتر پیر می شوند و در معرض خطر چاقی و فشار خون بالا قرار دارند.

این مطالعه که در مجلهEpigenetics منتشر شده است، چگونگی پیری بیش از 1000 کودک متولد شده از مادران در چین را، در سطح سلولی بررسی کرده است. محققان قرار گرفتن در معرض دیابت حاملگی در رحم و متیلاسیونDNA ، یا سن اپی ژنتیک را بررسی کردند، که نشان می دهد چگونه این عوامل، سن واقعی بیولوژیک را حتی در اوایل کودکی تغییر می دهند.

تحقیقات نشان داده است که پیری تسریع شده، که به بالاتر بودن سن تخمینی متیلاسیونDNA فرد نسبت به سن تقویمی گفته می شود، با خطرات قلبی عروقی و پیامدهای ضعیف سلامتی در زندگی همراه است.

محققان سن اپی ژنتیک هزار و 156 کودک 3 تا 10 ساله را در تیانجین چین اندازه گیری کردند تا ببینند تفاوت سن اپی ژنتیک این کودکان با سن تقویمی آنها چقدر است. آنها دریافتند که كودكان متولد شده از مادرانی كه به دیابت بارداری مبتلا بودند، سن اپی ژنتیك بالاتری دارند- یا در حقیقت بزرگتر از سن واقعی خود هستند- و این سن اپی ژنتیك با وزن بالاتر، شاخص توده بدن بالاتر، درصد چربی بدنی بالا، بالاتر بودن اندازه ی دور بازو و فشار خون بالا همراه است.

دکتر Stephanie Shiau، نویسنده اصلی و استاد دانشکده بهداشت راتگرز، گفت:  این یافته ها حاکی از آن است که دیابت حاملگی ممکن است اثرات طولانی مدتی بر پیری اپی ژنتیک در فرزندان داشته باشد و منجر به نتایج سلامتی ضعیف برای قلب و عروق آنها شود. این یافته ها نیاز به مطالعات بیشتر را با استفاده از نمونه های طولی برای ارزیابی ارتباط بین سن اپی ژنتیک و شروع بیماری های متابولیک بزرگسالان نشان می دهد.

به گزارش موسسه ملی بهداشت، در ایالات متحده سالانه بین 2 تا 10 درصد از بارداری ها تحت تأثیر دیابت بارداری قرار می گیرند.

منبع:

Shiau, S., et al. (2020) Prenatal gestational diabetes mellitus exposure and accelerated offspring DNA methylation age in early childhood. Epigenetics. doi.org/10.1080/15592294.2020.1790924.

https://www.news-medical.net/news/20200910/Gestational-diabetes-may-have-long-term-effects-on-epigenetic-aging-in-offspring.aspx


 

 

10سپتامبر 2020- به گفته ی محققان دانشگاه Rutgers، کودکان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری به دیابت مبتلا بوده اند، از نظر بیولوژیکی سریعتر پیر می شوند و در معرض خطر چاقی و فشار خون بالا قرار دارند.

این مطالعه که در مجلهEpigenetics منتشر شده است، چگونگی پیری بیش از 1000 کودک متولد شده از مادران در چین را، در سطح سلولی بررسی کرده است. محققان قرار گرفتن در معرض دیابت حاملگی در رحم و متیلاسیونDNA ، یا سن اپی ژنتیک را بررسی کردند، که نشان می دهد چگونه این عوامل، سن واقعی بیولوژیک را حتی در اوایل کودکی تغییر می دهند.

تحقیقات نشان داده است که پیری تسریع شده، که به بالاتر بودن سن تخمینی متیلاسیونDNA فرد نسبت به سن تقویمی گفته می شود، با خطرات قلبی عروقی و پیامدهای ضعیف سلامتی در زندگی همراه است.

محققان سن اپی ژنتیک هزار و 156 کودک 3 تا 10 ساله را در تیانجین چین اندازه گیری کردند تا ببینند تفاوت سن اپی ژنتیک این کودکان با سن تقویمی آنها چقدر است. آنها دریافتند که كودكان متولد شده از مادرانی كه به دیابت بارداری مبتلا بودند، سن اپی ژنتیك بالاتری دارند- یا در حقیقت بزرگتر از سن واقعی خود هستند- و این سن اپی ژنتیك با وزن بالاتر، شاخص توده بدن بالاتر، درصد چربی بدنی بالا، بالاتر بودن اندازه ی دور بازو و فشار خون بالا همراه است.

دکتر Stephanie Shiau، نویسنده اصلی و استاد دانشکده بهداشت راتگرز، گفت:  این یافته ها حاکی از آن است که دیابت حاملگی ممکن است اثرات طولانی مدتی بر پیری اپی ژنتیک در فرزندان داشته باشد و منجر به نتایج سلامتی ضعیف برای قلب و عروق آنها شود. این یافته ها نیاز به مطالعات بیشتر را با استفاده از نمونه های طولی برای ارزیابی ارتباط بین سن اپی ژنتیک و شروع بیماری های متابولیک بزرگسالان نشان می دهد.

به گزارش موسسه ملی بهداشت، در ایالات متحده سالانه بین 2 تا 10 درصد از بارداری ها تحت تأثیر دیابت بارداری قرار می گیرند.

منبع:

Shiau, S., et al. (2020) Prenatal gestational diabetes mellitus exposure and accelerated offspring DNA methylation age in early childhood. Epigenetics. doi.org/10.1080/15592294.2020.1790924.

https://www.news-medical.net/news/20200910/Gestational-diabetes-may-have-long-term-effects-on-epigenetic-aging-in-offspring.aspx