دوره های آموزشی به قدرتمند شدن افراد جوان مبتلا به دیابت نوع 1 برای خودمدیریتی این بیماری کمک می کند

8 اوت 2018 - محققان برخی از راه هایی که به افراد جوان مبتلا به دیابت نوع 1 کمک می کند تا از برنامه های آموزشی ساختارمند بهرمند شوند را ارزیابی نمودند.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه شفیلد، پس از بررسی تجربیات نوجوانان و بزرگسالان جوان که در دوره خود مدیریتی دیابت شرکت کرده بودند، نتایج خود را اعلام کردند.
این بررسی با تمرکز بر هفت گروه که شامل افرادی بودند که در یک برنامه ی آموزشی شرکت داشتند و 12 جلسه مصاحبه توسط پرستاران و متخصصان تغذیه طی 12 هفته پس از پایان دوره، انجام شد.
تم هایی که از این بحث ها بیرون آمد، عبارت بودند از:

•         حس همبستگی و بودن در یک گروه با دیگران در این دوره

•         داشتن درک صحیح از مزایای دوره - "مزایای ضمنی"

•         تاثیر این دوره بر تطبیق افراد با خود مدیریتی این بیماری بعد از اتمام دوره ی آموزشی

یافته های مصاحبه ها و بررسی گروه های مورد نظر نشان داد که برنامه های آموزشی که به 3 هدف زیر دست یافته بودند، به افراد مبتلا به دیابت نوع 1 با تفکر انتقادی کمک کرده و آنها را در مدیریت شخصی بیماری خود دخیل نموده اند. این سه هدف عبارت بودند از:

•         کاهش احساس انزوا، که این امر باعث یادگیری بیشتر شد

•         انعطاف پذیری در شیوه ی ارائه ی محتوای آموزشی، که این موضوع سبب تعامل بیشتر با این دوره می شود

•         برآورده شدن نیازهای اجتماعی و عاطفی شركت كنندگان

محققان اظهار داشتند: دوره های آموزشی ساختارمند می توانند منجر به بهبود تفکر انتقادی و تعامل بیشتر در خودمراقبتی دیابت شود، این پیشرفتها از طریق توانمند سازی جوانان با آموزشهایی انعطاف پذیر و جهت دادن به یادگیری توسط بیمار که باعث تشویق به بحث گروهی می شود، امکان پذیر است.
این مطالعه در مجله ی Diabetic Medicine منتشر شده است.
برای کمک به افرادی که مبتلا به دیابت نوع 1 هستند، Diabetes.co.uk   کتابی را با همکاری دکتر David Cavan  به نام"Take Control of Diabetes Type 1" منتشر کرده است که یک برنامه گام به گام برای حمایت از این افراد برای کنترل بیماری دیابت نوع 1 است.
ما در آینده ی نزدیک برنامه ی جدیدی را برای آموزش افراد مبتلا به دیابت نوع 1 راه اندازی خواهیم کرد.این برنامه به منظور کمک به افراد مبتلا به این بیماری برای کنترل دیابت خود از طریق تغییر میزان مصرف کربوهیدراتها ارائه خواهد شد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/aug/education-courses-empower-young-people-with-type-1-diabetes-99196661.html