دو دقیقه فعالیت در هفته و بهبود تناسب اندام و مقدار قندخون

 20 می 2014- محققین دانشگاه  Abertayدر Dundeeنشان دادند که 2 دقیقه فعالیت شدید درهفته واقعاً می تواند به بهبود تناسب فیزیکی ومقدار قندخون کمک کند.

 دراین مطالعه 14 نفر که هیچ ورزش دیگری را در طی سال گذشته انجام نمی دادند، شرکت کردند. 8 نفر از این افراد برای شرکت درتمرینات شدید ورزشی ثبت نام شدند و نتایج آنها با 6 فرد دیگر که به فعالیت عادی روزانه ی خود ادامه می دادند، مقایسه گردید. شرکت کنندگان در گروه  ورزش شدید  دارای متوسط نمایه ی بدنی 29 بودند که 5 امتیاز بالاتر از افراد گروه کنترل  با متوسط نمایه ی توده ی بدنی 24 بودند.

این مطالعه  به مدت 8 هفته ادامه یافت، گروه  HIT(ورزش شدید) ده بار با سرعت زیاد وهر بار به مدت  6 ثانیه  دویدند بین هر 6 ثانیه  برای بازگشت به حالت طبیعی( recovery) 60 ثانیه  فاصله بود، این کار دو روز در هفته انجام شد. درحالیکه  مدت زمان ورزش در کل برای هر هفته  تنها بیش از 20 دقیقه نبود اما زمان  واقعی دو سرعت  در حقیقت  تنها 2 دقیقه در هر هفته  بود.

 محققین در آزمایش تحمل گلوکز خوراکی یا OGTبرای ارزیابی مقدار قند خون  و از اعداد  آزمایشات  دیگر برای  ارزیابی  تناسب فیزیکی استفاده  کردند. آزمایشات  فیزیکی  شامل 50 متر پیاده روی همراه با بار سنگین و مدت زمان رسیدن به خستگی مفرط در دوچرخه سواری بود.

پس از 8 هفته  نتایج بدست آمده نشان داد که مقدار قند خون ناشتا و 2 ساعت بعد از غذا بدنبال  آزمایش  OGTدر گروه HITبه طور چشمگیری بهبود یافته است. قبل ازشروع تحقیق مقدار قند خون شرکت کنندگان  درگروه  HIT2 ساعت پس از مصرف گلوکز، 5.4میلی مول در لیتر بود در حالیکه پس از 8 هفته  ورزش این مقدار به 4.8میلی مول در لیتر کاهش یافت.

 بهبود چشمگیر درتناسب اندام این افراد (در گروه HIT) در هریک از آزمونهای تناسب فیزیکی  مشاهده شد. همانطور که انتظار می رفت  درگروه کنترل که فعالیت طبیعی آنها تغییری نکرده بود، چنین تغییراتی  درتناسب فیزیکی آنها مشاهده نشد.

 اگر چه تعداد شرکت  کنندگان  در این تحقیق نسبتاً کم بود اما نتایج نشان داد که تمرینات شدید ورزشی  می تواند بهبود چشمگیری درمقدار قندخون این افراد و سطح تناسب آنها داشته باشد درحالیکه  زمان بسیار زیادی برای انجام این تمرینات درطول هفته نیاز ندارند.

 نتایج این مطالعه  بخصوص  برای افراد  درمعرض خطر ابتلا  به دیابت  نوع 2 یا برای افرادی که به دیابت نوع 2 مبتلا هستند  اما خواستار تناسب بهتر و بهبود  کنترل بیماری دیابت هستند قابل توجه می باشد.

منبع:

 www.diabetes.co.uk/news/2014/may/2-minutes-activity-a-week-really-can-improve-fitness-and-glucose-levels-96047941.html

سرپرست مترجمین: ماندانا فرخی نیا