دلایل فواید مصرف غلات کامل

هنگامیکه افراد دارای اضافه وزن، بجای مصرف محصولات تهیه شده از غلات تصفیه شده مانند نان سفید و پاستا، از انواع غلات کامل استفاده می‌کنند، مقادیر کمتری غذا می‌خورند، وزنشان کاهش می‌یابد و میزان التهاب در بدنشان کم می‌شود. این یافته‌ها بخشی از نتایج یک مطالعه‌ی بزرگ در دانمارک است که توسط موسسه‌ی ملی غذا در دانشگاه فنی دانمارک انجام شد. این نتایج از توصیه‌های رژیم غذایی دانمارک برای انتخاب غلات کامل حمایت می‌کند.

اثرات مثبت مصرف غلات کامل بجای تصفیه شده به خوبی مشخص و ثبت شده است. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است که مصرف غلات کامل سبب کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی می‌شود. در جامع‌ترین مطالعه‌ای که تا به امروز انجام شده است، محققان دانمارکی اثرات جایگزینی محصولات تهیه شده از غلات تصفیه شده را در رژیم غذایی با انواع غلات کامل بررسی کردند.

در این مطالعه 50 فرد بزرگسال که در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و دیابت نوع 2 قرار داشتند، شرکت کردند. نتایج این مطالعه دلایل فواید مصرف غلات کامل را روشن کرد.

نتایج آزمایشات خون نشان داد خوردن غلات کامل به کاهش نشانگرهای التهابی کمک کرده است بویژه به نظر می‌رسد مصرف چاودار(از خانواده‌ی گندمیان) اثر مثبتی بر محتوای نشانگرهای التهابی خون دارد.

 التهاب  پاسخ طبیعی بدن به عفونت است اما در برخی  افراد سطح التهاب خفیف حتی درعدم حضور عفونت اندکی بالاتر است، این حالت بویژه در افراد دارای اضافه وزن دیده می‌شود. بالا بودن التهاب غیرضروری در افراد دارای اضافه وزن ممکن است منجر به افزایش خطر ابتلا این افراد به دیابت نوع 2 شود.

این مطالعه همچنین نشان داد که شرکت کنندگان با مصرف محصولات تهیه شده از غلات کامل غذای کمتری می‌خورند که احتمالاً به دلیل احساس بیشتری است که با خوردن محصولات حاوی دانه‌های  کامل غلات ایجاد می‌شود. همچنین تبعیت از یک رژیم حاوی غلات کامل معمولاً با از دست دادن وزن همراه است. پرفسور Tine Rask Lichtاز موسسه‌ی ملی غذا می‌گوید: آنالیز ما تایید کرد که پایه‌ی علمی خوبی برای توصیه‌های تغذیه‌ای برای خوردن غلات کامل وجود دارد. این توصیه‌ها بویژه برای افرادی که در معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی  یا دیابت  نوع 2 هستند، کاربرد دارد، یک ایده‌ی خوب برای مطالعات آتی بررسی اثرات انواع مختلف غلات کامل است.

هیچ تغییر قابل توجهی در باکتریوم روده مشاهده نمی‌شود

 محققان به بررسی توالی DNA، برای آنالیز نمونه‌های مدفوع شرکت کنندگان به منظور بررسی تأثیر انواع  مختلف رژیم‌های غذایی بر ترکیب باکتریوم روده‌ پرداختند. به طورکلی، این تجزیه و تحلیل هیچ تأثیر عمده‌ای را از مصرف محصولات حاوی غلات کامل بر ترکیب باکتریهای روده‌ای نشان نداد.

 با این حال، علیرغم فقدان تغییرات قابل توجه در میکروبیوم روده پس از مصرف غلات کامل، میکروبهای روده‌ای، بر واکنش بدن فرد به غلات کامل تأثیر می‌گذارند زیرا باکتریها در هضم فیبرهای موجود در غلات کامل به بدن کمک می‌کنند، این چیزی است که باید در مطالعات بعدی بیشتر بررسی شود. جزئیات  بیشتر در مورد این پژوهش در مجله‌ی Gutمنتشر شده است.

 منبع و سایت خبر:

Gut, 2017; gutjnl-2017-314786 DOI: 10.1136/gutjnl-2017-314786

www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171102095935.htm