درگیری های خانوادگی می تواند بر کنترل دیابت نوع 1 در کودکان تاثیر منفی بر جا گذارد

10 مه 2019- محققان دریافتند که درگیری های خانوادگی مرتبط با مدیریت دیابت، می تواند بر کنترل قند خون کودک مبتلا به دیابت نوع 1 تاثیر منفی داشته باشد.

محققان آمریکایی در مطالعه ای که آن را "بزرگترین بررسی کوهورت در مورد تاثیر درگیریهای خانوادگی مرتبط با دیابت بر کنترل قند خون در دیابت نوع 1" نامیدند، به بررسی برخی از مسائلی که ممکن است بر کنترل قند خون جوانان تأثیر بگذارد، پرداختند.

محققان از اطلاعات مطالعه ی The SEARCH for Diabetes in Youth  که شامل ثبت داده ها از 1095 کودک مبتلا به دیابت نوع 1 در فاصله ی سنی 10-17 سال بود، استفاده کردند.

محققان به بررسی رژیم های انسولین، موانع اجتماعی و جمعیت شناختی و موانع خاصی که ممکن است برای دستیابی به نتایج مثبت مراقبت های بهداشتی مشکل آفرین باشند، پرداختند.

دکتر Lydia Snyder، از سیستم بهداشتی کودکان Nemours Children، در فلوریدا گفت: اجرای مداخلاتی بمنظور کاهش درگیری های خانوادگی مرتبط با دیابت مهم است، زیرا درگیری های خانوادگی یکی از عوامل قابل تغییر در محیط خانه است که می تواند به طور قابل توجهی مدیریت مراقبت های دیابت را بهبود بخشد.

محققان این عوامل را در سه نوع رژیم مختلف از انسولین تراپی بررسی کردند. نسبت کودکانی با مقدار HbA1cبالا - 80 میلی مول در مول (یا 5/9 درصد) یا بیشتر - در میان کودکانی که از پمپ انسولین استفاده می کردند 28.5 درصد، در میان کودکانی با رژیم تزریق انسولین بازال- بولوس 45.2 درصد و برای کسانی که تحت درمان با یک رژیم مخلوط انسولین بودند، 51.2 درصد بود.

این نتایج نشان می دهد که درصد بالایی از کودکان آمریکایی که از پمپ انسولین استفاده نمی کنند، نشانه هایی از مشکلات کنترل قند خون را نشان می دهند.

تحليل های بيشتر نشان داد که درگيری والدين در مورد بیماری دیابت کودکشان تنها عاملی است که منجر به تاثیرات منفی بر کنترل قند خون در تمام روشهای درمان انسولين شده است.

محققان نتیجه گیری نمودند که بهبود کیفیت کنترل دیابت نوع 1 ممکن است از طریق شناسایی زودهنگام کودکانی با عوامل خطر مرتبط با HbA1c بالا و از طریق رسیدگی به درگیری های خانوادگی مرتبط با دیابت، قابل دستیابی باشد.نتایج این تحقیق در مجله ی Diabetic Medicine منتشر گردید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/may/family-conflict-could-negatively-impact-type-1-diabetes-control-in-children-92951156.html