درمان چاقی و دیابت نوع 2 با کشف یک پروتئین جدید

 13 اکتبر 2016- محققان انستیتوی Scripps در فلوریدا یک پروتئین کلیدی جدید را کشف کردند که می‌تواند به عنوان یک هدف درمانی جدید برای چاقی و دیابت نوع 2 بکار گرفته شود.

این کشف در حین انجام مجموعه ای از مطالعات توسط پرفسور Chakraborty انجام شد، محققان امیدوارند با حذف پروتئین IP6k1 یا (inositol hexakisphosphate kinase-1)، چربیها را به راحتی تجزیه کرده و به کاهش وزن و کاهش خطر چاقی و ابتلا به دیابت نوع 2 کمک کنند.

محققان مشاهده نمودند که پروتئین IP6k1به تجمع چربی در حیوانات با کاهش تجزیه و مصرف آنها کمک کرده و منجر به افزایش وزن حیوانات می شود.

پرفسور Chakrabortyمی‌گوید: ما متوجه شدیم که این پروتئین یک هدف مناسب برای درمان چاقی و دیابت نوع 2 است، ما همچنین مهار کننده ی این پروتئین را کشف کردیم.

 دانشمندان دریافتند که حذف پروتئین  IP6k1 از سلولهای چربی در مدلهای حیوانی به افزایش مصرف انرژی کمک کرده و از حیوان در برابر بروز چاقی و مقاومت به انسولین ناشی از تغذیه محافظت می‌کند.

مصرف چربی به عنوان منبع تولید انرژی در طی فرآیندی بنام لیپولیز اتفاق می افتد، در این فرایند چربیها به اسیدهای  چرب و گلیسرول شکسته می‌شوند که به عنوان منبع تولید انرژی درسلول استفاده می گردند. حذف پروتئین IP6k1بر اندرکنش این پروتئین با سایر پروتئین ‌های تنظیمی تأثیر گذاشته و تجزیه‌ی چربیها را افزایش می‌دهد.

 دانشمندان برای بررسی چگونگی تأثیر مسیر IP6k1 به عنوان درمانی برای کاهش وزن در آینده به آنالیز تأثیر مهار کننده‌ی IP6k  یا TNP[1]بر روی چاقی ناشی از تغذیه، در مدلهای حیوانی پرداختند.

آنها دریافتند که TNPبطور چشمگیری چاقی و مقاومت به انسولین ناشی از تغذیه را کاهش می‌دهد. علاوه بر این TNPکاهش وزن را تسهیل کرده و پارامترهای متابولیکی را در حیوانات چاق بهبود می‌بخشد. نتایج این مطالعه درمجله‌ی Clinical Investigationاخیراً منتشر شد.

 منابع و سایت:

1.      Qingzhang Zhu, Sarbani Ghoshal, Ana Rodrigues, Su Gao, Alice Asterian, Theodore M. Kamenecka, James C. Barrow, Anutosh Chakraborty. Adipocyte-specific deletion of Ip6k1 reduces diet-induced obesity by enhancing AMPK-mediated thermogenesis. Journal of Clinical Investigation, 2016; DOI: 10.1172/JCI85510

2.       Sarbani Ghoshal, Richa Tyagi, Qingzhang Zhu, Anutosh Chakraborty. Inositol hexakisphosphate kinase-1 interacts with perilipin1 to modulate lipolysis. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2016; 78: 149 DOI: 10.1016/j.biocel.2016.06.018

3.       Sarbani Ghoshal, Qingzhang Zhu, Alice Asteian, Hua Lin, Haifei Xu, Glen Ernst, James C. Barrow, Baoji Xu, Michael D. Cameron, Theodore M. Kamenecka, Anutosh Chakraborty. TNP [N2-(m-Trifluorobenzyl), N6-(p-nitrobenzyl)purine] ameliorates diet induced obesity and insulin resistance via inhibition of the IP6K1 pathway. Molecular Metabolism, 2016; 5 (10): 903 DOI: 10.1016/j.molmet.2016.08.008

 

www.diabetes.co.uk/News/2016/oct/new-protein-discovery-could-target-obesity-and-type-2-diabetes-91822862.html

 



[1][N2-(m-Trifluorobenzyl), N6-(p-nitrobenzyl) purine]