درمان سرطان با ترکیب داروی فشارخون و دیابت

27 دسامبر 2016- ترکیبی از یک داروی دیابت و یک داروی ضد فشارخون بالا می تواند به طور موثر با سلولهای سرطانی مبارزه کند. یک تیم از محققان Biozentrum از دانشگاه بازل در سوئیس به رهبری پرفسور مایکل هال اعلام کردند تنها سلولهای سرطانی به این ترکیب دارویی پاسخ می‌دهند، نتایج حاصل از این مطالعه هم اکنون در مجله‌ی Science Advances منتشر شده است.

متفورمین رایج‌ترین داروی تجویز شده برای درمان دیابت نوع 2 ، علاوه بر اثرات کاهندگی قندخون، دارای خواص ضد سرطانی می باشد اما دوز معمولی این دارو برای مقابله‌ی موثر با سرطان کافی نیست. حال محققان به کشف غیرمنتظره‌ای دست یافتند. آنها با افزودن داروی ضد فشارخون "Syrosingopine" به داروی متفورمین، اثرات ضد سرطانی متفورمین را تقویت نمودند. ظاهراً این ترکیب دارویی، سلولهای سرطانی را مجبور به ورود به خودکشی برنامه‌ریزی شده، می‌نماید.

دوزهای بالاتر داروی متفورمین، از رشد سلولهای سرطانی ممانعت می‌کند اما می‌تواند عوارض جانبی ناخواسته‌‌ای را القاء کند، بنابراین، محققان به بررسی هزاران ترکیب دارویی به منظور تقویت تاثیر ضد سرطانی متفورمین در دوزهای پایین‌تر پرداختند. داروی مطلوبی که در طی این غربالگری نمایان گردید یک داروی ضد فشارخون بالا به نام Syrosingopine بود. همانطور که در این مطالعه مشخص گردید، ترکیب این دو دارو دارای اثرات ضد سرطانی قوی برای طیف گسترده‌ای از انواع سرطان است.

نویسنده‌ی اول این تحقیق دکتر Don Benjamin می‌گوید: برای مثال در نمونه‌های تهیه شده از سرطان خون یا لوسمی تقریباً تمام سلولهای توموری توسط این کوکتل دارویی از بین رفتند و جالب توجه اینست که دوز استفاده شده از این دو دارو برای سلولهای طبیعی سمی نیست و این اثرات منحصراً به سلولهای سرطانی محدود می‌شود، سلولهای خونی اهدا کنندگان سالم به این درمان پاسخ ندادند.

 مسدودشدن منبع انرژی سلولهای سرطانی

 استفاده از این کوکتل دارویی، در موشهای مبتلا به سرطان کبد بدخیم که با بزرگ شدن کبد همراه است، موجب کاهش اندازه‌ی کبد گردید، همچنین تعداد گره‌های توموری در این حیوانات کاهش یافت و در برخی از آنها تومورها کاملاً ناپدید شدند.

نگاهی به فرآیندهای مولکولی در سلولهای توموری، تأثیر این ترکیب دارویی را توضیح می‌دهد: متفورمین نه تنها موجب کاهش قندخون می‌شود بلکه همچنین زنجیره‌ی تنفسی را در کارخانه‌ی انرژی سلول یعنی میتوکندریها، متوقف می کند و داروی Syrosingopine در میان سایر اعمال خود،  موجب  تجزیه و تخریب قندها نیز می‌شود.

بنابراین، ترکیب این دو دارو سبب اختلال در فرآیندهای حیاتی تولید انرژی در سلول می شوند. با توجه به فعالیت بسیار بالای متابولیکی و رشد سریع سلولهای سرطانی، این سلولها نیاز به مصرف انرژی بالایی دارند که همین موضوع باعث می‌شود آنها به شدت در برابر کاهش منابع انرژی آسیب پذیر باشند.

قدم به سوی کاربرد بالینی

 محققان با آزمایش طیف وسیعی از سایر ترکیبات برای رسیدن به این هدف، ثابت نمودند که مهار زنجیره ی تنفسی در میتوکندری، مکانیسم کلیدی برای توقف رشد سلولهای سرطانی است و این مکانیسم کلیدی با ترکیب داروی ضد فشارخون با متفورمین، قابل مهار است.

 دکتر بنیامین گفت: ما توانستیم نشان دهیم که ترکیب این دو داروی شناخته شده،عمیق‌ترین تأثیر را بر تکثیر سلولهای سرطانی نسبت به استفاده از هر یک از این دو دارو به تنهایی دارد. اطلاعات حاصل از این مطالعه از رویکرد ترکیب داروها برای درمان سرطان حمایت می‌کند، این مطالعه ممکن است دارای پیامدهای بالینی برای ترکیبهای دارویی به منظور هدف قرار دادن نیازهای انرژی سلولهای سرطانی در آینده باشد.

منبع و سایت خبر:

Science Advances, 2016; 2 (12): e1601756 DOI: 10.1126/sciadv.1601756

www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161227083500.htm