درمان با تستوسترون می تواند به کنترل دیابت نوع 2 در مردان کمک کند

3اکتبر 2018- درمان طولانی مدتبا تستوسترون می تواند به کاهش وزن مردان مبتلا به دیابت نوع 2 که سطح تستوسترون خون آنها پایین است، کمک کند و حتی دیابت نوع 2 را در این افراد در حالت بهبودی قرار دهد.
در این مطالعه، محققان آلمانی اثرات تستوسترون، هورمون مردانه ای که عمدتا در بیضه ها تولید می شود، را در طی حدود 10 سال بررسی کردند.
گروهی متشکل از 311 مرد با سطح تستوسترون پایین (همچنین به عنوان هیپوگنادیسم شناخته می شود) که عده ای از آنها به دیابت نوع 2 مبتلا بودند، در این مطالعه شرکت کردند. محققان آنها را به دو گروه تقسیم کردند: یک گروه از آنها تحت درمان با تستوسترون قرار گرفتند و گروه دیگر که تحت درمان با تستوسترون نبودند بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.
تستوسترون درمانی(TTh) شامل تزریق دارویی به نام تستوسترون آندکانوئیت(Testosterone Undecanoate)هر دوازده هفته یک بار است که به طور عمده برای درمان سطح پایین تستوسترون در مردان استفاده می شود.
در طی این مدت، نمونه ی خونی تمام افراد شرکت کننده گرفته شد، وزن آنها ثبت شد و میزانHbA1c آنها نیز اندازه گیری گردید. در پایان این مطالعه ی ده ساله، متوسط ​​میزان قند خون ناشتا در افراد تحت درمان با تستوسترون کاهش، اما در گروه بدون درمان افزایش یافته است.
دکتر Farid Saad، رهبر این مطالعه ازBayer AG در برلین، گفت: درمان بلند مدت با تستوسترون می تواند از درمان دیابت در مردان مبتلا به هیپوگنادیسم وT2D  حمایت کند، تستوسترون درمانی(TTh) ، کنترل قند خون را بهبود می بخشد، در حالیکه کنترل قند خون در بیمارانی که تمایل به دریافتTTh  نداشتند، دشوارتر بود. همچنین کاهش وزن و کاهش اندازه ی دور کمر در گروهتستوسترون درمانی، بمراتب بیشتر بود، که می تواند توضیحی برای کنترل بهتر قند خون باشد.
این نتایج، به خصوص در زیر گروه افراد دیابتی، بسیار قابل توجه است، زیرا ما شاهد معکوس شدن بیماری دیابت در برخی از بیماران مدتی بعد از 10 سال درمان با تستوسترون، بودیم.
متوسط ​​مقدارHbA1c نیز در درمان با تستوسترون از 75 میلی مول بر مول یا 9 درصد به 31میلی مول بر مول یا 5.9 درصد کاهش یافت، در حالیکه در گروه کنترل افزایش یافته بود.

دوز انسولین 61 نفر از افراد در گروه درمان از 34 به 19.9 واحد در روز در پایان مطالعه کاهش یافت، اما در افرادی که تستوسترون دریافت نمی کردند، مصرف انسولین از 30.7 به 42.2 واحد در روز افزایش یافته بود.
کاهش وزن نیز در گروه درمان معنی دار بود و میانگین کاهش وزن از 113.4 به 90.7 کیلوگرم رسیده بود، اما در کسانی که درمان تستوسترون را دریافت نکرده بودند، وزن پایدار باقی مانده بود.
اگر چه به نظر می رسد تستوسترون درمانی تنها تاثیرات مثبتی دارد، اما این نگرانی وجود دارد که استفاده از آن برای مردان میانسال و سالخورده خطر ابتلا به سرطان پروستات را افزایش دهد، گرچه شواهد قابل توجهی برای حمایت از این موضوع وجود ندارد.
دکتر سعد گفت: نگرانی دیگر افزایش هموگلوبین و هماتوکریت است که، با این حال، می تواند یک تاثیر مثبت از تستوسترون درمانی به جای یک عارضه ی جانبی آن باشد.
این یافته ها در نشست سالانه ی انجمن اروپایی مطالعات دیابت(EASD) ارائه شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/oct/testosterone-therapy-could-help-control-type-2-diabetes-in-men-94038020.html