در دسترس بودن فست فود در نزدیکی مسیر رفت و آمد بانمایه ی توده ی بدنی افراد ارتباط دارد

7 اوت 2019 - در یک مطالعه بر روی گروهی از جمعیت شاغل که با هدف کار مجبور به رفت و آمد‌های روزانه هستند، مشخص گردید که وجود انواع مختلفی از فروشگاه های مواد غذایی موجود در نزدیکی اقامتگاه ها و مسیرهای رفت و آمد – اما نه در نزدیکی محل کار- با شاخص توده بدنی(BMI) این افراد ارتباط معنی داری دارد. آدریانا دورنلز از دانشگاه ایالتی آریزونا این یافته ها را در ژورنال دسترسی آزادPLOS ONE  در 7 اوت 2019 ارائه کرد.

تحقیقات قبلی ارتباط بین فروشگاه های مواد غذایی موجود در محلات مسکونی و پیامدهای بهداشتی آن برای ساکنان، از جمله تاثیر آنها بر نمایه ی توده ی بدنی را نشان داده اند. با این حال، در مطالعات معدودی از آنها فروشگاه های مواد غذایی در نزدیکی محل های کار در نظر گرفته شدند و هیچکدام از مطالعات گزینه های غذایی را در طول مسیرهای رفت و آمد بررسی نکرده اند. مطالعه ی جدید به رابطه بین این سه محیط غذایی و BMI پرداخته است.

دورنلز داده های مربوط به 710 کارمند شاغل در دبستانهای نیواورلئان در لوئیزیانا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی با بررسی پایگاه های داده های موجود، تعداد سوپرمارکت ها، فروشگاه های مواد غذایی، رستوران های تمام سرویس( full-service restaurantsمعمولا گرانقیمت تر) و رستوران های فست فود را در فاصله 1 کیلومتری از آدرس محل سکونت و محل کار کارمندان تعیین کرد. وی همچنین تعداد و نوع فروشگاه های مواد غذایی را در فاصله 1 کیلومتری از کوتاهترین مسیر رفت و آمد بین محل سکونت هر کارمند و محل کار او را تعیین کرد.

پس از تنظیم عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی، یک تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که وجود تعداد بیشتری از رستوران های فست فود در نزدیکی مسیر رفت و آمد افراد با BMI بالاتر ارتباط دارد. همچنین BMI بالاتر با تعداد بیشتری از سوپر مارکت ها، فروشگاه های مواد غذایی و رستوران های فست فود در نزدیکی محل سکونت ارتباط دارد، در حالی که وجود تعداد بیشتری از رستوران های خدمات کامل در نزدیکی اقامتگاه ها با BMI پایین تر ارتباط دارد. این تجزیه و تحلیل هیچ ارتباطی را بین BMI و فروشگاه های مواد غذایی موجود در نزدیکی محل کار افراد نیافت.

نویسنده خاطر نشان کرد که این یافته ها لزوم در نظر گرفتن عوامل محیطی متعدد را در هنگام بررسی عوامل منجر به افزایش نمایه ی توده ی بدنیمشارکت کنندگان، نشان می دهد. در تحقیقات آتی می توان مسیرهای دقیق رفت و آمد افراد و عادتهای خرید مواد غذایی را در طی آن مسیرها بررسی کرد و همچنین تاثیر آن را بر نتایج سلامت افراد فراتر از BMI کشف نمود. درک عمیق تر از این عوامل می تواند به تکمیل اطلاعات برای ابداع مداخلاتی بمنظور ارتقا نتایج بهداشتی کمک کند.

دورنلز افزود: مهمترین یافته ی این تحقیق ایجاد رابطه ی معنی داری بین BMI و محیط های غذایی مختلف بود. وجود انواع رستوران های فست فود در امتداد مسیر رفت و آمد ما فرصت های بی پایانی برای یک وعده غذایی سریع، ارزان و ناسالم فراهم می کنند، که ​​به متوسط شاخص توده بدنی بالاتر منجر می شود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-08-fast-food-availability-commute-route-linked.html