در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، کم خونی با رتینوپاتی دیابتی ارتباط دارد

30 اکتبر 2019 - براساس مطالعه ی منتشر شده در شماره اکتبر مجله ی Medicine، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، کم خونی با ابتلا به رتینوپاتی دیابتی همراه است.

دکتر Jin Ook Chung، استاد دانشگاه ملی چونام در گوانجو، کره جنوبی و همکارانش ارتباط بین کم خونی (سطح هموگلوبین <120 گرم در لیتر برای زنان و <130 گرم در لیتر برای آقایان) و رتینوپاتی دیابتی را در 1637 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 ارزیابی کردند.

محققان دریافتند که کم خونی در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی شیوع بیشتری دارد. پس از تنظیم عوامل خطر سنتی( مانند، مدت زمان ابتلا به دیابت، شاخص توده بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله ، هایپرلیپیدمی و فشار خون بالا) ، بین کم خونی و رتینوپاتی دیابتی رابطه ی آماری معنی داری مشاهده شد(نسبت شانس ، 1.44 ؛ فاصله اطمینان 95 درصد ، 1.10 تا 1.89 ؛  P = 0.009).  با این حال، این ارتباط پس از تعدیل بیشتر برای سطح بیلی روبین سرم(نسبت شانس ، 1.30 ، فاصله اطمینان 95 درصد ، 0.98 تا 1.72 ؛P = 0.074) معنی دار نبود.

نویسندگان اظهار داشتند: مطالعه ما رابطه ای مثبت بین کم خونی و رتینوپاتی دیابتی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را نشان می دهد، که ممکن است تا حدی به کاهش همبسته ی سطح بیلی روبین سرم در این افراد مربوط باشد. انجام تحقیقات آینده نگر بیشتر برای کشف ارتباطات علی و معلولی بین کم خونی، بیلی روبین و رتینوپاتی دیابتی ضروری است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-10-t2dm-patients-anemia-tied-diabetic.html