دانشمندان اعلام کردند که رژیم غذایی کم کربوهیدرات دارای تأثیر مثبت بیشتری بر کلسترول نسبت به رژیم غذایی کم چرب است

21 دسامبر 2018 - یک تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد که کاهش مصرف کربوهیدرات ها تاثیر بیشتری بر سطح کلسترول افراد نسبت به کاهش مصرف چربیها دارد.

دانشمندان بریتانیایی دریافتند که محدودیت مصرف کربوهیدراتها تاثیر مثبتی بر غلظت کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا(کلسترول HDL یا کلسترول خوب) و تری گلیسرید پلاسما (چربی خون) دارد.

محدودیت مصرف کربوهیدراتها پس از شش، 12 و 24 ماه تأثیر معنی داری بر کلسترول LDL نداشت اما از آنجاییکه سایر مارکرها را بهبود می بخشد، سبب بهبود کلی تعادل بین کلسترول HDL و LDL می شود.

این یافته ها به شواهد رو به رشدی که نشان می دهند چگونه رژیم کم کربوهیدرات برای بسیاری از نشانگرهای سلامت مفیدند، افزوده شد. در حالیکه رژیم غذایی کم چربی برای چندین دهه در دستورالعمل های تغذیه ای توصیه شده است، این یافته ها نشان می دهد که رژیم غذایی کم چرب، تاثیر مثبت کمتری نسبت به رژیم کم کربوهیدرات دارد.

یکی از محققان دانشگاه لیورپول، John Moores گفت: تحقیقات تصادفی کنترل شده ی بزرگ با حداقل شش ماه محدودیت کربوهیدرات نشان دهنده ی بهبود موثرتر شاخص های چربی در مقایسه با رژیم های کم چرب است. در دستورالعمل های غذایی باید روش محدودیت کربوهیدرات به عنوان یک استراتژی جایگزین برای پیشگیری یا درمان اختلالات چربی در جمعیت در معرض خطر قلبی عروقی در نظر گرفته شود.

دانشمندان به بررسی تفاوت در میزان محدودیت کربوهیدرات ها (بسیار کم، کم و متوسط) در مقایسه با رژیم های غذایی با چربی بالاتر، و همچنین رژیم های غذایی حاوی کربوهیدرات بالاتر و رژیم های غذایی کم چرب پرداختند.

در مجموع 1،633 فرد دارای اضافه وزن به طور تصادفی در یکی از این مداخلات به مدت شش ماه شرکت داشتند. در این متاآناليز، هشت کارآزمايی کنترل شده ی تصادفی گنجانده شد.

شرکت کنندگان در شش، 12 و 24 ماه مورد بررسی قرار گرفتند و میزان کلسترولHDL، کلسترول LDL و تری گلیسیرید آنها اندازه گیری گردید. محققان در نتیجه گیری خود اظهار داشتند که تغییرات مطلوب در زیر گروه "رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات بسیار کم" بیشتر مشهود است.

یافته های این تحقیق در مجله Nutrition Reviews به صورت آنلاین منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/dec/low-carb-has-more-positive-cholesterol-impact-than-low-fat,-scientists-suggest-90854181.html