دارویی که برای کنترل دیابت نوع 2 استفاده می شود ممکن است از سرطان کبد جلوگیری کند

24 سپتامبر 2018 - دارویی که معمولا برای درمان دیابت نوع 2 استفاده می شود، ممکن است به جلوگیری از ایجاد سرطان های کبدی در بیماران کمک کند.
دکتر Harvey J. Murff و همکارانش در مطالعه ای که در مجله Cancer Causes & Control منتشر شد، اعلام کردند نرخ سرطان کبد در بیمارانی که از متفورمین استفاده می کنندف نسبت به بیمارانی که تحت درمان با سایر داروهای ضد دیابت هستند، کمتر است.
در حالی که سایر مطالعات قبلی ارتباط بین متفورمین و کاهش خطر ابتلا به انواع سرطان را نشان داده اند، بیشتر آنها تحت تاثیر بایاسهای مرتبط با تفاوت در زمان درمان بین گروه آزمایش و شاهد، و نیز عوامل مداخله گر مانند شاخص توده بدنی و کنترل گلایسمیک قرار گرفته اند.
نویسندگان به دقت این عوامل را در مطالعه ی اخیر بر روی بیماران مبتلا به دیابت که در پایگاه داده های ملی سلامت سربازان ثبت شده بود، مورد بررسی قرار دادند.آنها هیچ ارتباطی بین استفاده از متفورمین و بروز 10 نوع تومور جامد نیافتند، اما مطالعات آنها نشان داد که بین مصرف متفورمین و کاهش نرخ ابتلا به سرطان کبد ارتباطی وجود دارد.
کار آنها نشان می دهد که متفورمین باید به صورت بالینی، برای جلوگیری از سرطان کبد بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2018-09-diabetes-drug-liver-cancer.html