خود نظارتی مکرر بر رژیم غذایی با موفقیت بیشتری در کاهش وزن همراه است

25 فوریه 2019 - افرادی که وزن بیشتری را در یک برنامه ی کاهش وزن از دست داده اند، دفعات بیشتری در طول روز بر مواد غذایی مصرفی خود نظارت داشتند.

صرف حدود 20 دقیقه در روز و یا کمتر، در این نرم افزار و برنامه ی کاهش وزن با موفقیت بیشتری در این مطالعه همراه بود، محققان می گویند: خود نظارتی بر رژیم غذایی الزاما وقت گیر نیست.

دکتر Jean Harvey از دانشگاه ورمونت، گفت: استفاده از این نرم افزار بسیار موثر است، به اندازه ای که مردم حتی فکر نمی کنند. دکتر هاروی و همکارانش 142 نفر را که برای بیش از شش ماه از این برنامه ی نرم افزاری و کاهش وزن استفاده می کردند، ردیابی نمودند.برای اولین بار، محققان تاثیر مدت زمانی که صرف خود نظارتی تغذیه ای می شود را بر میزان کاهش وزن بررسی کردند. در مطالعات قبلی به قدرت ثبت مواد غذایی و نوشیدنی هایی که افراد مصرف می کنند، به عنوان عامل پیش بینی کننده ی میزان کاهش وزن اشاره شده است.

شرکت کنندگان در این مطالعه توسط یک متخصص تغذیه، یکبار در هفته بصورت آنلاین پشتیبانی می شدند و هر هفته با ورود به یک پورتال آنلاین پیشرفت خود را ثبت می کردند.

بر اساس نتایج بدست آمده، موفق ترین افراد تحت رژیم توانستند 10 درصد از وزن بدن خود را از دست بدهند. در ماه اول، این گروه 23.2 دقیقه در روز برای وارد کردن جزئیات رژیم غذایی خود وقت صرف کرده بودند، اما در ماه ششم متوسط زمان خود نظارتی آنها به 14.6 دقیقه کاهش یافته بود.

دکتر هاروی، پژوهشگر ارشد این تحقیق گفت: مردم از بررسی و ثبت مواد غذایی خود متنفرند؛ آنها فکر می کنند که این کار سخت و وحشتناک است، اما سوال ما این بود: چقدر وقت صرف نظارت بر رژیم غذایی می شود؟ پاسخ اینست: زمان زیادی صرف نمی شود. ما می دانیم که وقتی افراد انتظارات درستی داشته باشند، بهتر عمل می کنند. ما توانسته ایم به آنها بگوییم که باید 200 دقیقه در هفته ورزش کنند. اما تاکنون نمی توانستیم بگوییم که چه مدت زمانی لازم است تا آنها همه ی مواد غذایی و نوشیدنیهایی که در طول روز مصرف می کنند را یادداشت کنند.

کاهش زمان ثبت مواد غذایی در برنامه می تواند بیانگر بهبود کارایی شرکت کنندگان در استفاده از سیستم از طریق افزایش آشنایی با آن و همچنین افزایش سرعت وارد نمودن متن باشد.

علاوه بر این، افرادی که به خود نظارتی می پرداختند و داده های خود را سه بار یا بیشتر در عرض 24 ساعت وارد سیستم می کردند به کاهش وزن بیشتری دست یافتند، این نتایج اثبات می کند که مدت زمان صرف شده برای نظارت در موفقیت دخیل نیست بلکه فرکانس این کار مهم است.

دکتر هاروی گفت: به نظر می رسد که عمل خود نظارتی باعث این تفاوت می شود، نه زمان صرف شده و یا جزئیاتی که وارد برنامه می کنند.

یک موضوع دیگر که باید در مورد این تحقیق به آن توجه کرد اینست که انگیزه ی افرادی که وزن بیشتری از دست داده اند، ممکن است نسبت به افراد ناموفق بیشتر بوده و بهمین دلیل این مطالعه با اطمینان نمیتواند نتیجه گیری کند که تعداد بیشتر خود نظارتی، سبب کاهش وزن می شود.این تحقیق در مجله ی Obesity منتشر خواهد شد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/feb/more-frequent-dietary-self-monitoring-associated-with-greater-weight-loss-success-96559584.html