خواص ضد سرطانی رژیم کتوژنیک در یک مطالعه ی جدید گزارش شد

14 اوت 2019 - فواید رژیم کتوژنیک فراتر از کاهش سطح قند خون است این رژیم دارای اثرات ضد سرطانی است. دانشمندان آمریكایی می گویند: رژیم كتوژنیک كه قند و كربوهیدرات كمی دارد، می تواند تأثیر چشمگیری در محدود كردن رشد سرطان داشته باشد.

محققان دانشگاه تگزاس گفتند: یافته ی اصلی مطالعه ی جدید ما بر روی موش ها این بود كه رژیم كتوژنیک به تنهایی اثر مهاری بر رشد تومور در سرطان سلول های سنگفرشی دارد.هنگامی که رژیم غذایی کتوژنیک را با شیمی درمانی و استفاده از مهار کننده یSGLT2 ( یک کلاس دارویی که مانع از جذب مجدد گلوکز در خون توسط کلیه ها می شود) ترکیب کردیم، تاثیر آن بیشتر شد.

دکتر Jung-Whan Kim، نویسنده ی مسئول این مطالعه ی چند ملیتی، گفت: هم رژیم کتوژنیک و هم کاهش قند خون از طریق مصرف دارو باعث جلوگیری از رشد بیشتر تومورهای کارسینوم سلول سنگفرشی در موش های مبتلا به سرطان ریه شد.در حالی که این مداخلات تومورها را کوچک نکردند اما از پیشرفت آنها جلوگیری کردند، که نشان می دهد این نوع سرطان ممکن است با محدودیت گلوکز تحت تاثیر قرار گیرد.

زیست شناسان دانشگاه تگزاس مقدار گلوکز موجود در خون موش های مبتلا به سرطان ریه را از طریق تغذیه با یک رژیم کتوژنیک( با قند کم) و استفاده از داروی کانوگلیفلوزین( با نام تجاری Invokana)، محدود کردند.

محققان همچنین میزان قند خون را در نمونه های خونی 192 بیمار مبتلا به سرطان ریه یا سرطان سلول سنگفرشی مری و همچنین 120 بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم ریه بررسی کردند. یک از بیماران به دیابت مبتلا نبودند.

دکتر کیم گفت: با کمال تعجب، ما یک همبستگی محکم بین غلظت بالاتر گلوکز خون و کاهش بقای بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی یافتیم. ما چنین ارتباطی را در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم ریه مشاهده نکردیم.دستکاری سطح گلوکز میزبان می تواند یک استراتژی جدید باشد که با تلاش برای کشتن مستقیم سلول های سرطانی متفاوت است. من معتقدم که این بخشی از تغییر پارادایم در هدف قرار دادن خود سلول های سرطانی است. ایمونوتراپی نمونه خوبی از این کار است، جایی که سیستم ایمنی بدن انسان برای جستجوی سلولهای سرطانی فعال می شود.

دکتر کیم تأکید کرد که محدودیت گلوکز هیچ تاثیری در انواع سرطان سلول های غیرسنگفرشی ندارد و نمی توان نتایج این تحقیق را به تمامی اشکال سرطان تعمیم داد.

این مطالعه در ژورنال Cell Reports منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/aug/anti-cancer-properties-of-ketogenic-diet-reported-in-new-study-91252827.html