خطر مرگ بالا برای افراد مبتلا به نارسایی قلبی که به تازگی دیابت نوع 2 در آنها تشخیص داده شده است

23 ژوئن 2020 - براساس تحقیقات جدیدی که امروز در نشریه Circulation: Quality and Quality ، -از انتشارات انجمن قلب آمریکا- منتشر شده است، نارسایی قلبی بیشترین خطر مرگ 5 ساله را برای افرادی که تازه به دیابت نوع 2 مبتلا شده اند، بهمراه داشته است.

 افراد مبتلا به دیابت نوع دو، 2 تا 4 برابر بیشتر نسبت به افراد بدون دیابت در معرض نارسایی قلبی هستند- وضعیتی که قلب در پمپ کردن خون اکسیژن دار به سراسر بدن کارایی صد در صد خود را ندارد. تحقیقات در مورد بیماری های قلبی و عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به طور سنتی بر روی بیمارانی انجام می شود که به مدت طولانی به دیابت مبتلا هستند و به عنوان بیماران پرخطر در نظر گرفته می شوند. این مطالعه به روش گذشته نگر و طولی با هدف کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطر نارسایی قلبی در مبتلایان به دیابت نوع 2 تازه تشخیص داده شده، انجام گردید.

وی ادامه داد: با ظهور درمانهای جدید مانند مهارکننده های SGLT2 و داروهای آنتاگونیست گیرنده GLP-1 برای دیابت نوع 2، که تاثیر برخی از آنها در کاهش خطر بیماری قلبی عروقی اثبات شده است، پزشکان متخصص قادر به تمرکز بر پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 هستند. دکتر Bochra Zareini ، محقق و پژوهشگر اصلی این تحقیق در بیمارستان دانشگاه Herlev Gentofte در کپنهاگ، گفت: مطالعه ما نشان می دهد که کدام زیر گروه از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به ارزیابی خطر، پیشگیری و درمان هدفمند نیاز دارند و سود بیشتری از این اقدامات می برند.

در این مطالعه بیمارانی در سن 18 سال و بالاتر بدون سابقه ی بیماری های قلبی و کلیوی در سراسر دانمارک، که به تازگی در مراکز بهداشتی و درمانی این کشور تشخیص دیابت نوع 2 برای آنها ثبت شده بود، شناسایی شدند. از سال 1998 تا 2015 ، بیش از 153000 بیمار برای حدود 10 سال پیگیری شدند. در طی پیگیری متوسط ​​9.7 سال ، 45.1 درصد از بیماران (6901 نفر) به بیماری قلبی عروقی یا کلیوی مبتلا شده بودند. محققان خطر مرگ 5 ساله، نسبت خطر پنج ساله و کاهش طول عمر را در طی 5 سال مرتبط با ابتلا به هر نوع بیماری قلبی عروقی مانند نارسایی قلبی، بیماری ایسکمیک قلب، سکته مغزی، بیماری شریان محیطی و بیماری کلیوی مزمن، تخمین زدند.

محققان دریافتند:

         نارسایی قلبی همراه با هر تشخیص دیگر در این مطالعه با بیشترین خطر مرگ و بیشترین کاهش طول عمر در مقایسه با ترکیب سایر بیماریهای قلبی عروقی و دیابت نوع 2 همراه بود.

         نسبت خطر پنج ساله برای مرگ مرتبط با نارسایی قلبی پس از تشخیص دیابت نوع 2 ، در بیماران مبتلا به دیابت سه برابر بیشتر از بیماران فاقد دیابت بود.

         صرف نظر از اینکه بیمار چه موقع به بیماری قلبی عروقی مبتلا شده است، بعد از تشخیص دیابت نوع 2 ، خطرات افزایش می یابد.

         خطر مرگ در تمام زیر گروه ها بر اساس سن، جنسیت و شرایط دیگر بیمار، افزایش داشت.

محققان همچنین یافته های خود را با سایر مطالعات مشابه و بین المللی متمرکز بر دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی عروقی مقایسه کردند. آنها نتیجه گرفتند که مطالعه آنها به دلیل کمبود اطلاعات در مورد عوامل کلینیکی که بیانگر جزئیات شدت نارسایی قلبی و دیابت نوع 2 و پیشرفت و شدت دیابت نوع 2 می باشند، محدودیت هایی دارد. محققان همچنین خاطرنشان كردند كه در مطالعه حاضر اثرات درمانی داروهای مختلف جدید دیابت در نظر گرفته نشده است، بنابراین، یافته های آنها باید با احتیاط تفسیر شود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-06-death-highest-people-newly-diabetes.html