حفظ HbA1c  در محدوده ی سالم می تواند خطر عفونت را در افراد مبتلا به دیابت کاهش دهد

27 سپتامبر 2018- به گفته ی پژوهشگران، حفظ HbA1c در محدوده ی سالم، می تواند خطر بستری افراد مبتلا به دیابت را در بیمارستان به دلیل عفونت کاهش دهد.
مطالعه ی یک تیم از محققان دانشگاه لندن در سنت جورج، نشان داد که ضعیف ترین کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت، خطر ابتلا به عفونت، به ویژه عفونتهای باکتریایی را افزایش می دهد.
تحقیقات نشان داده است که دیابت خطر ابتلا به عفونتها را افزایش می دهد، زیرا این بیماری سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، بهمین دلیل محققان به بررسی تأثیر کنترل خوب قند خون بر نتایج سلامت بیماران پرداختند.
آنها از داده های پرونده های الکترونیکی و گزارشات بیمارستانی برای بررسی میزان ابتلا به عفونتها در طی پنج سال گذشته از سال 2010 استفاده کردند.  آنها مقدارHbA1c ، هشتاد و پنج هزار بزرگسال 40 تا 89 ساله ی مبتلا به دیابت را بررسی کردند.
خطر بستری به دلیل عفونت در افراد مبتلا به دیابت که دارای HbA1c  یازده درصد یا بالاتر بودند در مقایسه با کسانی با HbA1c مطلوب( بین 6 تا 7 درصد)، بالاتر بود.
همانطور که انتظار می رفت، خطر ابتلا به عفونت در افراد مبتلا به دیابت که دارای HbA1c بهینه ای بودند، در مقایسه با کسانی که به دیابت مبتلا نبودند، بیشتر بود. اما محققان تأکید کردند که با حفظ سطح قند خون در محدوده ی سالم، این خطر کاهش می یابد.
پروفسور Julia Critchley از موسسه تحقیقات سلامت جمعیت در سنت جورج گفت: بیماران مبتلا به دیابت که بدترین کنترل را بر قند خون خود داشتند، تقریبا سه برابر بیشتر از افرادی با کنترل قند خون خوب نیاز به بستری در بیمارستان برای درمان عفونت دارند. این نیاز در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و کنترل بسیار ضعیف، در مقایسه با افرادی که به دیابت مبتلا نیستند، حدود 8.5 برابر بیشتر است.
به طور کلی ما دریافتیم که در سرتاسر انگلستان، کنترل ضعیف بیماری دیابت علت در حدود 20 تا 46 درصد از برخی از جدی ترین نوع عفونت ها (سپسیس، عفونت های استخوان و مفصلی، سل و اندوکاردیت) در بیماران دیابتی می باشد.
پروفسور Critchley افزود: سطح بالای قند خون همچنین با افزایش خطر ابتلا به پنومونی مرتبط است که این خطر بویژه با توجه به خطر این بیماری در افراد مسن، بیشتر است.
یافته های این مطالعه در Diabetes Care در ماه اکتبر منتشر می شود.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/sep/healthy-hba1c-levels-in-people-with-diabetes-can-reduce-risk-of-infections-93522858.html