حذف یک پروتئین، رویکردی جدید برای درمان مقاومت به انسولین

4 نوامبر 2016- محققان آمریکایی موفق به درمان مقاومت به انسولین و عدم تحمل گلوکز در مدلهای موش مبتلا به چاقی و دیابت شدند. محققان دانشکده‌ی پزشکی کالیفرنیا نشان دادند که حذف ژنتیکی پروتئینی بنام galectin-3 یا هدف قرار دادن این پروتئین با داروها می‌تواند حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز را به حالت طبیعی برگرداند.

 نویسنده‌ی ارشد این مقاله دکتر Olefskyمی‌گوید: این مطالعه اهمیت پروتئین Gal3را در مقاومت به انسولین و دیابت در موش مشخص کرد، یافته های ما نشان می‌دهد که مهار پروتئین Gal3می‌تواند رویکردی موثر در مقابله با دیابت باشد.

هنگامیکه پروتئین Gal3به گیرنده‌های انسولین که بر روی سلولها قرار دارند، متصل می شود، از اتصال انسولین به گیرنده‌هایش ممانعت می‌کند که این روند به مقاومت سلول به انسولین می‌انجامد. ارتباط این پروتئین در مطالعات قبلی با سایر بیماریها نظیراستئاتوهپاتیت غیرالکلی و همچنین بیماری قلبی و فیبروز کبدی مشخص شده بود.

در این مطالعه، گروه دکتر Olefskyچگونگی ایجاد مقاومت به انسولین و ابتلا به دیابت نوع 2 را بدنبال بروز التهاب مزمن بافتی بررسی کردند. آنها دریافتند که ماکروفاژها (گروهی از گلبول‌های سفید تخصص یافته) سلولهای هدف را تخریب کرده و نقش مهمی در بروز التهاب دارند. یافته‌های این تحقیق درمجله‌ی Cellمنتشر گردید.

آنهاهمچنین دریافتند که پروتئین  Gal3از ماکروفاژها ترشح می‌شود و ترشح آن موجب تحریک تولید مقادیر بیشتری از این پروتئین میگردد که بطورمستقل از التهاب، به مقاومت به انسولین در کبد، سلولهای چربی و سلولهای عضلانی منجر می‌شود.

 علاوه بر این، محققان دریافتند که ماکروفاژهای مشتق از مغز استخوان، منبع پروتئین Gal3هستند. هنگامیکه دانشمندان، پروتئین Gal3را توسط مهار کننده‌های دارویی مهار کرده یا آنرا بکلی حذف نمودند، مقاومت به انسولین کاهش یافت و تحمل گلوکز در حیوان حتی در حیوانات مسن‌تر بهبود یافت اما چاقی در این حیوانات تغییری نکرد.

محققان ابراز داشتند که مشاهدات آنها نقش جدیدی را برای پروتئین Gal3در مقاومت به انسولین آشکار نمود، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که Gal3می‌تواند التهاب را به کاهش حساسیت به انسولین مرتبط کند، ممانعت از Gal3می‌تواند یک روش جدید برای درمان مقاومت به انسولین باشد.

Benedict Jephcoteمدیر آموزش انجمن دیابت بریتانیا می‌گوید: درنظر داشته باشید که مقاومت به انسولین می تواند تا حدودی اثر محافظتی داشته باشد و جلوی عملکرد انسولین را برای ذخیره‌ی مقادیر بیشتری چربی در بدن بگیرد بنابراین درحالیکه جلوگیری از مقاومت به انسولین می تواند برخی مشکلات از جمله بالا رفتن قند خون را برطرف کند اما ممکن است برای رسیدگی به سایر مشکلات راه حل مناسبی نباشد.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/News/2016/nov/protein-removal-reverses-insulin-resistance-in-diabetic-mice-93718759.html