جراحی متابولیک با خطر مرگ و عوارض قلبی کمتر در بین بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است

2 سپتامبر 2019- مطالعه ی حاضر نشان می‌دهد که جراحی کاهش وزن در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع ۲، خطر مرگ و بیماری‌های قلبی-عروقی عمده را نسبت به مراقبت‌های معمول پزشکی کاهش می دهد. این بیماران همچنین وزن بیشتری را از دست داده، کنترل دیابت بهتری داشتند و از داروهای کمتری برای درمان دیابت و بیماری‌های قلبی- عروقی نسبت به گروه بیماران دیابتی تحت درمانهای معمول استفاده می‌کردند.

این مطالعه ی مشاهده ای بر روی 2300 بیمار که تحت عمل جراحی متابولیک قرار گرفته بودند و 11500 بیمار دارای مشخصات مشابه که تحت مراقبتهای معمول بودند، انجام شد. بیماران تحت یکی از چهار نوع عمل جراحی کاهش وزن (که به عنوان جراحی متابولیک یا باریاتریک نیز شناخته می‌شوند: بای پس معده، گاسترکتومی آستینی، باندینگ قابل تنظیم معده یا دئودنال سوئیچ )، قرار گرفتند.

 این نتایج در کنگره ی انجمن کاردیولوژی اروپا و به طور همزمان در مجله ی انجمن پزشکی آمریکا (JAMA)منتشر شد. هدف اولیه ی این مطالعه، وقوع مرگ یا یکی از پنج عارضه ی عمده ی مرتبط با چاقی و دیابت بود: حوادث عروق کرونر، حوادث عروقی مغز، نارسایی قلبی، فیبریلاسیون دهلیزی و بیماری کلیوی .

 در طول یک دوره ی هشت ‌ساله، بیمارانی که تحت عمل جراحی متابولیک قرار گرفته بودند، 40 درصد کم‌تر از بیمارانی گروه مراقبت‌های معمول پزشکی، یکی از این حوادث را تجربه کردند. بیماران گروه جراحی 41 درصد کم‌تر دچار مرگ ناشی از همه ی علل شدند.

 دکتر علی امینیان جراح باریاتریک در کلینیک کلیولند و نویسنده ی اول این مطالعه گفت: نتایج خیره کننده ای که پس از جراحی متابولیک مشاهده کردیم، ممکن است به کاهش وزن قابل‌توجه و پایدار بیماران مرتبط باشد. با این حال، شواهد رو به رشدی در مورد تغییرات هورمونی و متابولیکی مستقل از کاهش وزن، بعد از این اعمال جراحی وجود دارد. بیمارانی که تحت عمل جراحی باریاتریک قرار گرفته بودند، بطور میانگین 15 درصد کاهش وزن بیشتر و قند خون کمتری داشتند. آنها داروهای دیابت- از جمله انسولین- و داروهای قلبی کمتری- نظیر داروهای کاهنده ی فشار خون و کلسترول- در مقایسه با گروه غیر جراحی مصرف می کردند.

دکتر Steven Nissen رئیس بخش آکادمیک موسسه ی قلب و عروق کلیولند و نویسنده ی ارشد این تحقیق گفت: عوارض قلبی و عروقی ناشی از چاقی و دیابت می‌تواند ویرانگر باشد. بعد از مشاهده ی این نتایج قابل‌توجه، ما به یک مطالعه ی کنترل دار تصادفی با طراحی خوب، برای تعیین قطعی تاثیر جراحی متابولیک در کاهش مشکلات قلبی عمده در بیماران چاق مبتلا به دیابت نوع 2 نیاز داریم. تقریبا ً 40درصد از آمریکایی‌ها چاق هستند و چاقی با دیابت نوع 2، بیماری قلبی و سکته ارتباط دارد. افراد بالغ مبتلا به دیابت، دو تا چهار برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی به دلیل بیماری‌های قلبی جان خود را از دست می دهند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-09-metabolic-surgery-death-heart-complications.html