تولید واکسن دیابت نوع 1 مبتنی بر تحقیقات واکسن سلیاک

1اکتبر 2018 - دانشمندان در حال توسعه ی واکسنی برای دیابت نوع 1 مبتنی بر یافته های پروژه ای هستند که برای جلوگیری از بیماری سلیاک انجام شد.
کمک مالی JDRF با هدف یافتن درمانی برای دیابت نوع 1، به یک شرکت تحقیقات علمی به نامImmusanT  اهدا گردید. این شرکت متعهد به تحقیق برای تولید واکسنی برای جلوگیری از دیابت نوع 1 شده است.
این شرکت از برخی از اطلاعات و یافته های قابل انتقال از برنامه ایمنوتراپی بیماری سلیاک، که در مرحله ی اول خود موفق بوده است، استفاده خواهد کرد.
واکسنی که برای درمان بیماری سلیاک تولید شده است Nexvax2 نام دارد، که یک واکسن پپتیدی است(متشکل از دو یا چند اسید آمینه در یک زنجیره) .
موادی که سبب ایجاد واکنش های التهابی در افراد مبتلا به این بیماری خود ایمنی می شوند، با هدف خاموش کردن این پاسخ های خود ایمنی در برنامه ی پپتید سلیاک(the celiac peptide programme) شناسایی شده اند.
در حال حاضر، محققان امیدوارند از این تحقیق برای تولید واکسنی برای دیابت نوع 1 استفاده کنند.اگر آنها بتوانند پپتیدهایی که منجر به توسعه ی دیابت نوع 1 می شوند را  شناسایی کنند، می توانند گزینه های درمانی بیشتری را در اختیار بیماران قرار دهند.
دکتر رابرت اندرسون، مدیر علمی  ImmusanT، گفت: اگر ابزاری برای شناسایی این پپتید ها داشته باشید، شما همه ی آنچه را که بتوان بر اساس آن یک ایمونوتراپی بسیار هدفمند ابداع نمود را در اختیار خواهید داشت و با استفاده از این درمان هدفمند، شما می توانید بر اجزایی از سیستم ایمنی که در ایجاد یک بیماری اتوایمیون نقش دارند، تمرکز کرده و سایر بخش های بدن و سیستم ایمنی را هدف قرار ندهید. این روش نه تنها به درک علت واقعی بیماری کمک می کند، بلکه می تواند از اثرات بالینی فرایند بیماری جلوگیری کند که یک روش درمانی کاملا جدید است.

به گفته ی این تیم تحقیقاتی، "جام مقدس" این برنامه، تعیین پتانسیل دیابت نوع 1 در هر فرد و جلوگیری از وابستگی او به انسولین، حتی قبل از شروع بیماری است.
امید است که پیشرفت در ارائه ی این درمان بالقوه برای دیابت نوع 1 به دلیل استفاده از اطلاعات واکسن سلیاک، سریعتر صورت گیرد.با این حال، کاربرد درمان سلیاک برای درمان دیابت نوع 1 هنوز یک فرآیند چالش زا است.
دکتر Anderson گفت: دیابت نوع 1 کمی پیچیده تر از بیماری سلیاک است، ما باید این بیماری را به عنوان نتیجه نهایی زمینه های ژنتیکی احتمالا کمی متفاوت در نظر بگیریم که دو پاسخ مشابه را تولید می کنند.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/oct/type-1-diabetes-vaccine-being-harnessed-from-celiac-disease-research-93860857.html