آدرس: دفتر مرکزی

ساری، بلوار طالقانی، نبش خیابان معلم، درمانگاه حضرت ابوالفضل، موسسه خیریه دیابت طبرستان

تلفکس:01133208607 , 32402033-011  و  33409667-011

ایمیل: tda@diabetestma.org