تفاوت گسترده ای در اقدامات غربالگری دیابت نوع 2 دیده می شود

18 مارس 2020- براساس مطالعه ای که بصورت آنلاین در مجله ی Diabetes Care منتشر گردید، شیوه های غربالگری دیابت بسیار متفاوت هستند و این تفاوت فقط تا حدی توسط بیمار، ارائه دهنده و عوامل کلینیکی قابل توضیح است.

پرفسور اودوکا اوبینوا، از مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس در هیوستون و همکارانش، داده های پرونده های الکترونیکی سلامت 56،818 بیمار مراقبت های اولیه (از سن 18 تا 64 سال) را که دو یا چند مراجعه ی سرپایی بین سالهای 2010 تا 2015 داشتند، و برای هیچکدام دیابت تشخیص داده نشده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نویسندگان درصدد ارزیابی این مسئله بودند كه چگونه عوامل مرتبط با بیمار، ارائه دهنده و عوامل مرتبط با درمانگاه می توانند تفاوتهای غربالگری دیابت را در یك سیستم مراقبت های بهداشتی یكپارچه در ایالات متحده توضیح دهند.

آنها دریافتند كه 70 درصد از بیمارانی که تحت غربالگری دیابت قرار گرفته بودند، نتایجی با تفاوت تقریباً دو برابری از كلینیكهای مختلف دریافت کرده اند (51 تا 92 درصد). این تفاوت حتی در میان کلینیک هایی که معیارهای غربالگری انجمن دیابت آمریکا (69 درصد) و معیارهای غربالگری کار گروه خدمات پیشگیری ایالات متحده یا  USPSTF ( 36 درصد) را رعایت می کردند،- که سه چهارم غربالگری ها را انجام می دهند-، وجود داشت، و مجددا یک تفاوت تقریباً دو برابری در نتایج اعلام شده توسط کلینیک های مختلف مشاهده شد (کلینکهایی با معیارهای غربالگری : ADA 53 تا 92 درصد ؛ و کلینیکهایی با معیارهای غربالگری USPSTF: 49 تا 93 درصد).

بازده ی عملکرد دو استراتژی غربالگری ADA و USPSTF برای دیابت (11 در مقابل 9 درصد) و پیش دیابت (38 در مقابل 36 درصد) مشابه بود. در بین بیماران واجد شرایط برای غربالگری بر اساس دستورالعمل، نزدیک به 70 درصد مورد آزمایش قرار گرفتند. در مقایسه با دستورالعمل ADA ، دستورالعمل   USPSTF موارد بیشتری از دیابت (6 در مقابل 3 درصد) و پیش دیابت (26 در مقابل 19 درصد) را از دست داده بود.

هنگامی که خوشه بندی در نظر گرفته شد و نتایج بر اساس عوامل مرتبط با بیمار، ارائه دهنده و کلینیک تنظیم گردید، تفاوت دو برابری در غربالگری توسط ارائه دهنده ها و کلینیک ها همچنان مشاهده می شد(نسبت شانس متوسط ​​، 1.97 ؛ همبستگی درون گروهی 0.13).

نویسندگان اظهار داشتند: "پشتیبانی از تصمیم گیری بالینی و مداخلاتی در سطح سیستم ها، برای بهینه سازی شیوه های غربالگری مورد نیاز است."

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-03-wide-variation-screening-diabetes.html