تخمیر فیبرهای تخم کتان در روده، میکروبیوتای روده را تغییر داده و به بهبود سلامت و کاهش چاقی کمک می کند

5 فوریه 2019- تحقیقات بر روی موشها نشان می دهد که تخمیر فیبرهای تخم کتان در روده باعث تغییر میکروبیوتا در جهت بهبود سلامت متابولیکی و محافظت در برابر چاقی ناشی از رژیم غذایی می شود. این مطالعه پیش از چاپ در مجله آمریکایی فیزیولوژی – "غدد درون ریز و متابولیسم"، به عنوان مقالهAPSselect  در ماه فوریه انتخاب شد.

ارگانیسم هایی که در دستگاه گوارش زندگی می کنند (میکروبیوتای روده) نقش مهمی در تنظیم وزن و نحوه ی عملکرد بدن در فرآوری قند (تحمل گلوکز) دارند. تجزیه فیبرهای تغذیه ای در روده ، با فرایندی بنامتخمیر یا fermentation صورت می گیرد، این فرآیند می تواند با ایجاد تغییرات مطلوبی در سیستم گوارش، مانند افزایش میزان اسید های چرب مفید، باعث کاهش تولید بافت چربی در بدن و بهبود عملکرد سیستم ایمنی شود. تخم کتان یا Flaxseed یک گیاه غنی از فیبر است که ثابت شده است به بهبود سطح کلسترول و کاهش التهاب روده ی بزرگ کمک می کند. با این حال، تحقیقات کمی در موردقابلیت تخمیر دانه کتان و تاثیر فیبر دانه ی کتان بر میکروبیوتای روده انجام شده است.

محققان در این مطالعه موشها را با چهار رژیم مختلف تغذیه کردند: یک رژیم استاندارد که حاوی 4.6 درصد فیبر مبتنی بر سویا ("کنترل") بود؛  یک رژیم غذایی با چربی بالا بدون فیبر ("چربی بالا")؛ یک رژیم غذایی با چربی بالا شامل 10 درصد فیبر سلولزی غیر قابل هضم ("سلولز")؛ و یکرژیم غذایی با چربی بالا حاوی 10 درصد فیبر کتان ("کتان").

محققان میزان اکسیژن مورد استفاده ی موش ها، دی اکسید کربن تولید شده، مواد غذایی و آب مصرف شده و انرژی مصرف شده ی آنها را اندازه گیری کردند. تحمل گلوکز نیز در پایان آزمایشات اندازه گیری شد. در پایان 12 هفته تحقیق، محققان محتویات سکوم حیوانات را- باکتری ها و سایر مواد بیولوژیکی در کیسه ای در ابتدای روده بزرگ (سکوم) - بررسی کردند.

در گروه " چربی بالا" ، باکتری های مرتبط با بهبود سلامت متابولیک و غلظت اسید های چرب مفید کمتر بود درحالیکه یک باکتری مرتبط با چاقی در این گروه در مقایسه با گروه های دیگر بیشتر بود. سطوح باکتری در هر دو گروه سلولز و تخم کتان به سطح سالم تری نسبت به گروه با چربی بالا، بازگشته بود. موشهای گروه Flaxseed از نظر جسمی بیشتر فعال بوده و دارای وزن کمتر نسبت به موشهای سایر گروه های رژیم غذایی با چربی بالا بودند. موش هایی که مکمل های تخم کتان را دریافت می کردند نیز دارای کنترل قند خون بهتری بوده و سطوح اسید های چرب مفید در آنها قابل مقایسه با گروه کنترل سالم بود. در هنگام بررسی محتویات سکوم، محققان شواهدی را یافتند که نشان می داد باکتری ها فیبر ضخیم و چسب مانند پوسته ی تخم کتان را تخمیر می کنند. باکتری هایی که این تخمیر را انجام می دهند سپس اسیدهای چرب مفیدتری تولید می کنند.

محققان اظهار داشتند که این اطلاعات نشان می دهد مکمل فیبر کتان می تواند بر سوخت و ساز بدن میزبان تاثیر بگذارد، مکمل فیبر کتان موجب افزایش مصرف انرژی و کاهش چاقی و همچنین بهبود تحمل گلوکز می شود. محققان نوشتند: تحقیقات آینده باید با هدف درک نسبت میکروب های مختلف و تعیین مکانیزم های زیربنایی تاثیرات مفید فیبر کتان بر متابولیسم میزبان انجام شود.

منبع:

http://www.the-aps.org/

https://www.news-medical.net/news/20190205/Fermentation-of-flaxseed-fibers-in-the-gut-changes-microbiota-to-improve-health-reduce-obesity.aspx