تحقیقات جدید و درک علل دیابت

14سپتامبر2018 - علت اصلی تمامی انواع دیابت، اختلال در عملکرد سلول های بتای پانکراس است.سلول های بتا که در جزایر پانکراس یافت می شوند، انسولین را ذخیره و ترشح می کنند.
دهه ها تحقیق با استفاده از مدل های حیوانی و سلولی، دانش ما را در مورد مکانیسم های مولکولی مسبب نارسایی سلول های بتا افزایش داده است، اما استفاده از این مدل ها محدودیت هایی بهمراه داشت که به طور قابل توجهی بر استفاده از یافته های آنها در مقابله با دیابت در انسان تاثیر می گذاشت.برای مثال، توسعه و فیزیولوژی جزایر پانکراس جوندگان با آنچه که در انسان اتفاق می افتد، متفاوت است، و لاین های سلولی انسولینومای انسان و جوندگان به درستی عملکرد سلول های بتای انسانی بالغ را تقلید نمی کنند.

تحقیقات دکتر Diego Balboa در حال حاضر یک مدل دقیق تر را ارائه می دهد که در آن از سلول های بنیادی پُرتوان انسانی(human pluripotent stem cells) استفاده می شود.
دکتر Balboa توضیح می دهد: سلول های بنیادی پلوری پوتنت یا پرتوان انسانی منبعی برای تجدید سلولهای بتا هستند و سلول های بتا را می توان از طریق تمایز مستقیم از این سلول های بنیادی تولید نمود و از آنها به عنوان مدلی برای مطالعه ی سلول های بتای پانکراس و بیماری دیابت در آزمایشگاه استفاده کرد.
تاکنون، بهترین مدل، جزایر انسانی اهدا شده از اجساد بوده است که بسیار کمیاب هستند و دستکاری آنها برای آزمایشات خاص دشوار است.
تحقیقات Balboa نشان داد که سلول های بنیادی پلوری پوتنت انسانی ابزاری مناسب برای بررسی مکانیسم های بیماری دیابت مونوژنیک است.همچنین می توان این سلول ها را به موش هایی که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده است، پیوند نمود و نوعی مدل انسانی را تولید کرد که بتوان عملکرد سلولهای بتا در یک موجود زندهرا بصورت سیستمیک در آن بررسی کرد.
Balboa  می گوید: برای این منظور، پروتکل های تمایز سلول های بنیادی پلوری پتنت انسانی به لاین سلولی بتا با استفاده از روش های کشت 3 بعدی بهبود یافت.
Balboa در تحقیق خود، همچنین یک تکنیک جدید ویرایش ژنی مبتنی بر CRISPR-Cas9 را برای بررسی موارد دیابت مونوژنیک ابداع کرد.
با استفاده از این رویکردها، مشخص گردید که یک جهش در ژن STAT3 باعث ایجاد دیابت نوزادان از طریق القای اندوکرینوژنز زودرس پانکراس(pancreas endocrinogenesis prematurely) می شود. به همین ترتیب، محققان کشف کردند که جهش های ژن INS با تاخوردگی اشتباه مولکولهای پروانسولین همراه هستند، و در سلولهای بتای در حال توسعه که تکثیر آنها به دلیل افزایش استرس شبکه ی اندوپلاسمی دچار اختلال شده است، مشاهده می شوند.

منبع و سایت خبر:

https://www.helsinki.fi/en/news/health-news/gene-technology-brings-more-precise-information-on-the-causes-of-diabetes

https://www.news-medical.net/news/20180914/New-research-sheds-light-on-the-causes-of-diabetes.aspx