تحقیقات بالینی برای آزمایش یک دستگاه جدید برای پیوند جزایر آغاز می شود

2 ژانویه 2019 - یک تحقیق بالینی برای آزمایش درمان جدید دیابت نوع 1 که شامل یک کیسه ی حاوی سلولهای جزایر اهدا شده است و می تواند عملکرد لوزالمعده را تقلید کند، بزودی آغاز می شود.

شرکت انگلیسی درمانهای احیا کننده ی Sernova قصد دارد پیشرفت های اخیر در پیوند سلول های جزایر- جایگزینی سلول های بتای تخریب شده با استفاده از سلول های اهدا کنندگان -، را بروی انسانها آزمایش کند. دستگاهCell Pouch این شرکت، نمونه ای از درمان با سلول های جزایر اینکپسوله است که یک حوزه ی در حال ظهور، برای درمان دیابت نوع 1 می باشد.

محققان امیدوارند که دستگاه آنها با تقلید از عملکرد پانکراس طبیعی، بتواند به افراد مبتلا به دیابت نوع 1 کمک کند تا سطح قند خون خود را کنترل کرده و بار مدیریت دیابت را بر آنها کاهش دهند.

در این تکنیک از یک کیسه حاوی سلولهای جزایر که در زیر پوست قرار می گیرد، استفاده می شود تا به طور طبیعی سلولهای درون کیسه در میان بافتهای اطراف رشد نموده و عروق خونی بتوانند جریان خون مورد نیاز سلولهای درون کیسه را تامین نمایند.

نخستین فرد مبتلا به دیابت نوع 1 برای شرکت در این تحقیق ثبت نام کرده است، و انتظار میرود ثبت نام گروه اول از پایان ژانویه آغاز و تا تابستان تکمیل شود. این مطالعه در دانشگاه شیکاگو انجام خواهد شد و انتظار می رود ظرف سه سال به پایان برسد.

رهبر این تحقیق دکتر Piotr Witkowski است که مدیر برنامه ی پیوند پانکراس و سلولهای جزایر در دانشکده پزشکی دانشگاه شیکاگو می باشد.

دکتر Witkowski گفت: نیازی واقعی به درمان های جدید در زمینه دیابت نوع 1 وجود دارد. با توجه به رویکرد جدید Sernova در نشان دادن تشکیل موفق عروق خونی در این کیسه ی سلولی و داده های قابل توجه آزمایشات پیش بالینی و اولین داده های انسانی، امیدواریم این مطالعه ی جدید گزینه ای عملی برای درمان بیماران مبتلا به دیابت ارائه دهد.

دکتر "Philip Toleikis "، رئیس و مدیر عامل Sernova افزود: در اولین آزمایش پیلوت ما بر روی انسان، درمان پزشکی احیا کننده ی Sernova، که شامل سلول های درمانی در یک کیسه ی محافظت کننده بود، نشان داد که جزایر خون رسانی شده ی باقی مانده، قادر به تولید  تمام هورمون های لازم برای کنترل قند خون هستند. براساس این نتایج اولیه ی مثبت، ما انتظار داریم که رویکرد درمانی ما ایمنی و مزایای درمانی مورد نظر را به افراد مبتلا به دیابت نوع 1 ارائه دهد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jan/clinical-trial-launched-to-test-new-islet-transplantation-device-91902960.html