تاثیرات ورزش در صبح و عصر ممکن است با هم متفاوت باشد

14ژوئن 2019- محققان دانشگاه کپنهاگ دریافتند که تاثیر تمرینات ورزشی ممکن است بسته به زمان انجام آن در روز با هم متفاوت باشد. آنها نشان دادند که در موش ها، تمرینات ورزشی صبحگاهی باعث افزایش پاسخ متابولیکی در عضلات اسکلتی می شود، در حالی که تمرینات ورزشی در عصر، باعث افزایش سوزاندن انرژی برای مدت زمانی طولانی تر می گردد.

احتمالا همه ما می دانیم که چقدر داشتن یک ریتم شبانه روزی(circadian rhythm) سالم مهم است. خواب بیش از حد کم یا زیاد می تواند عواقب شدیدی بر سلامتی بر جا گذارد. محققان همچنان در حال اکتشافات جدیدی هستند که نشان می دهد ساعت سیرکادین بدن بر سلامت ما تأثیر بسزایی دارد.

حال، محققان دانشگاه کپنهاگ، با همکاری محققان دانشگاه کالیفرنیا، نشان دادند که اثر تمرینات ورزشی ممکن است بسته به زمان انجام آن در روز، متفاوت باشد. مطالعات انجام شده در موش ها نشان داد که تأثیر تمرینات انجام شده در ابتدای فاز تاریکی/ فعالیت( یعنی صبح)، متفاوت از تأثیر تمرینات ورزشی انجام شده در ابتدای فاز نور/ استراحت،( یعنی شب) است.

یکی از پژوهشگران این تحقیق، دکترJonas Thue Treebak از بنیاد تحقیقات متابولیسم پایه ی نوو نوردیسک می گوید: به نظر می رسد که اختلاف معنی داری بین اثر تمرینات انجام شده در صبح و عصر وجود دارد و این اختلافات احتمالا توسط ساعت سیرکادین بدن کنترل می شوند. تمرین صبحگاهی بر برنامه های ژنی در سلول های عضلانی تاثیر گذاشته و به عضلات برای متابولیسم موثرتر و بهتر قند و چربی کمک می کند. از سوی دیگر، ورزش در عصر باعث افزایش مصرف انرژی توسط تمام بدن برای مدت زمان طولانی می شود.

ورزش صبحگاهی لزوما بهتر از ورزش شبانگاهی نیست

محققان تعدادی از اثرات ورزش بر سلول های عضلانی، از جمله پاسخ رونویسی و اثر بر متابولیت ها را اندازه گیری کردند. نتایج نشان داد که به دنبال ورزش صبحگاهی، پاسخ ها در هر دو مورد به مراتب قوی تر است و این موضوع احتمالا توسط یک مکانیزم مرکزی که در آن پروتئینHIF1-alpha دخالت دارد، کنترل می شود. این پروتئین به طور مستقیم ساعت سیرکادین بدن را تنظیم می کند.

به نظر می رسد که ورزش صبحگاهی توانایی سلول های عضلانی را برای متابولیسم قند و چربی افزایش می دهد و این تاثیرات، توجه محققین را به ورزش صبحگاهی برای افراد دارای اضافه وزن و یا مبتلا به دیابت نوع 2 جلب کرد.

از سوی دیگر، نتایج این تحقیق نشان داد که تمرین در عصر یا غروب باعث افزایش صرف انرژی در ساعات پس از تمرین می شود. بنابراین، محققان نمی توانند لزوما نتیجه گیری کنند که تمرینات ورزشی صبحگاهی بهتر از ورزشهای شبانگاهی هستند.  

دکترThue Treebak  تاکید می کند: بر این اساس ما نمی توانیم با اطمینان بگوییم که کدامیک بهترین است: ورزش در صبح و یا ورزش در شب ؟ در این مرحله، ما فقط می توانیم نتیجه گیری کنیم که اثرات این دو با هم متفاوتند و ما قطعا باید تحقیقاتی انجام دهیم تا مکانیزم های بالقوه ی اثرات مفید تمرین های ورزشی در این دو نقطه زمانی را تعیین کنیم. ما مشتاق گسترش این مطالعات به مطالعات انسانی هستیم تا بفهمیم که آیا زمانبندی ورزش می تواند به عنوان یک استراتژی درمانی برای افراد مبتلا به بیماری های متابولیکی مورد استفاده قرار گیرد یا خیر؟

این مقاله در شماره ی بعدی مجله ی متابولیسم سلولی(Cell Metabolism) منتشر خواهد شد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-effects-morning-evening.html