تاثیر مثبت داروهای کلیوی در جلوگیری از کاهش تولید انسولین در افرادی که اخیرا به دیابت نوع 1 مبتلا شده اند

28ژوئن 2018- دوز پایینی از داروی تیموگلوبین[1]  (ATG)، می تواند تولید انسولین را در بدن افرادی که دیابت نوع 1 به تازگی در آنها تشخیص داده شده است، حفظ کند .این دارو معمولا برای جلوگیری از رد پیوند کلیه استفاده می شود. محققان معتقدند که این دارو روزی میتواند نقش مهمی در معکوس نمودن دیابت نوع 1 بازی کند.
این یافته ها حاصل مطالعه ی TrialNetاست. این کارآزمایی دو ساله برای بررسی و گسترش تحقیقات پیشین در موردATG و ترکیب آن با فاکتور محرک کلنی گرانولوسیت متصل به پلی اتیلن گلیکول[2](یک دارو شیمی درمانی ) برای افزایش تولید انسولین در افرادی که دیابت نوع 1 به تازگی در آنها تشخیص داده شده بود، انجام گردید.
در مجموع از 89 فرد 12 تا 45 ساله که دیابت نوع 1 در آنها در طی 100 روز گذشته تشخیص داده شده بود، ثبت نام شد.سپس آنها به سه گروه تقسیم شدند: یک گروه دوز پایینی ازATG را دریافت کردند، دومین گروه ترکیبی از ATG وGCSF و سومین گروه، پلاسبو دریافت کردند.
تولید انسولین در مقایسه با دارونما در گروهی که دوز پایینی از ATG دریافت کرده بودند، افزایش یافت و سطحHbA1c در این افراد به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در مقایسه، درمان ترکیبی( ATGو GCSF)در گروه دوم، هیچ تاثیری فراتر ازATG به تنهایی و یا دارونما نشان نداد.
محققان دریافتند کهATG با کشتن سلول های ایمنی خاصی که سلول های سفید خون را هدف قرار می دهند و به سلول های تولید کننده انسولین حمله می کنند، کار می کند.این روند همان چیزی است که مشخصه ی ابتلا به دیابت نوع 1 است.
دکتر Michael Haller، پژوهشگر موسسه ی دیابت فلوریدا، گفت: ما هنوز راه زیادی پیش رو داریم اما این موفقیت قابل توجهی است که باید آن را جشن بگیریم. این یافته ها به ما و بیمارانمان یادآوری می کند که ما در حال پیشرفت هستیم.این یافته ها نشان می دهد که ما واقعا در مسیر درست پیشگیری و معکوس نمودن دیابت نوع 1 قرار گرفته ایم.
دکتر هالر افزود:ATG یک درمان دائمی نیست، همچنین راهی برای جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 1 نیست، اما این دارو میتواند به طور قابل توجهی به افرادی که بیماری دیابت نوع 1 در آنها به تازگی تشخیص داده شده است، به ویژه در کنترل قند خون،کمک کند.
در حال حاضر محققان در تلاشند تا اثربخشی این دارو را با تجدید درمان این بیماران بهبود بخشند.آنها همچنین قصد دارند تاثیرATG را در پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع 1 در میان کسانی که در معرض خطر بالای این بیماری هستند بررسی کنند.
انتظار می رود این یافته ها به صورت آنلاین در مجلهDiabetes Care  منتشر شود.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/kidney-drug-slows-insulin-loss-in-people-newly-diagnosed-with-type-1-diabetes-95648393.html

 [1]Thymoglobulin

[2]pegylated granulocyte colony stimulating factor