تاثیر بلوبری بر خطر بیماری های قلبی و ارتباط آن با ورزش بررسی می شود

14مه 2019 - بلوبری یا قره قاط موضوع دو تحقیقی است که در آنها خواص سلامت این میوه در رابطه با  کاهش خطر بیماری قلبی و تاثیر آن بر فعالیت بدنی بررسی می شود.

در یکی از این مطالعات که هنوز آغاز نشده است، دانشمندان دانشگاه East Angliaدر نورویچ برنامه ریزی کرده اندتا به ارزیابی تاثیر خوردن بلوبری بر نشانگرهای بهداشتی مرتبط با بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 بپردازند.

پرفسور  Aedin Cassidy، از گروه تغذیه ی این دانشگاه گفت: مطالعات گسترده نشان داده اند که خوردن بلوبری و آنتوسیانین ها - یک فلاونوئید طبیعی و ترکیبی که مسئول رنگ آبی زغال اخته است - می تواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و دیابت نوع 2 را کاهش دهد.

اما پس از خوردن غذاهای مشابه، همه ی افراد از مزایای بهداشتی یکسانی برخوردار نمی شوند و دلیل این امر به خوبی درک نشده است. در مورد بلوبری و آنتوسیانین ها، ما فکر می کنیم که تفاوت در نحوه پردازش و متابولیسم این غذاها است که ممکن است کلید درک اثرات بهداشتی متفاوت آنها در افراد مختلف باشد.

از کسانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، خواسته شد تا میلک شیک بلوبری را بنوشند و نمونه های ادرار همه ی افراد جمع آوری شد تا سرعت هضم این میوه در افراد مختلف تعیین شود. از کسانی که هضم بلوبری در بدنشان واقعا آهسته یا سریع صورت می گرفت، خواسته شد که در مطالعه اصلی شرکت کنند.

در یک مطالعه ی جداگانه، محققان دانشگاه Lavalدر کبک دریافتند که یک ترکیب شیمیایی بنام پروآنتوسیانیدین که در بلوبری وجود دارد، به طور غیر منتظره ای سبب افزایش فعالیت بدنی موشهایی می شود که این ماده بعنوان مکمل غذایی به رژیمشان افزوده شده بود.

محققان می گویند: ما هرگز در مطالعات منتشر شده پیش از این چنین نتایجی را نیافتیم. این نتایج در هفته گذشته بصورت پوستر در سمپوزیوم مزایای سلامت Berryدر پورتلند، اورگن ارائه شد.

این ترکیب دارای پلی فنل و فیبرهای بلوبری است. این تحقیق نشان داد که موشهایی که این ترکیب به غذای آنها افزوده شده بود، فعالیت جسمی بیشتری داشتند و احتمال کاهش وزن آنها در مقایسه با موشهایی که از پلی فنلهای دیگر استفاده می کردند، بیشتر بود.

محققان اکنون قصد دارند ارتباطات بین این ترکیبات و رابطه آنها با فعالیت بدنی را بررسی کنند.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/may/blueberry-studies-investigate-associations-with-exercise-and-heart-disease-risk-93303332.html