بیومارکرهای جدید برای تشخیص دقیق بیماری کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

 12 سپتامبر 2017- در یک مطالعه‌ی جدید، سه بیومارکر خونی برای اختلال پیشرفته‌ی کلیوی و بیماری مزمن کلیوی(CKD) در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 معرفی شد. این بیومارکرهای جدید که به شدت با بیماری کلیوی ارتباط دارند، عبارتند از: plasma apolipoprotein A-IV یا apoA4، CD5 antigen-like یا CD5L و  complement C1q subcomponent subunit B یا C1QB.

بر اساس یافته‌های این تحقیق که در مجله‌ی Diabetes Care منتشر شده است، این 3 بیومارکر به تشخیص سریع کاهش عملکرد کلیه‌ها حتی مستقل از سایر عوامل شناخته شده در دیابت نوع 2، کمک می‌کنند.عوامل خطری که باعث کاهش سریع عملکرد کلیه‌ها در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می‌شوند عبارتند از: کنترل ضعیف قندخون، دیس لیپیدمی و یا شیوه‌ی زندگی ناسالم.

 به طور کلی، کاهش سریع عملکرد کلیوی به کاهش سرعت فیلتراسیون تخمین گلومرولی یا eGFR گفته می‌شود که این بیومارکرهای جدید، منعکس کننده‌ی آن هستند.

 محققان دانشگاه Western Australia، اعتبار این بیومارکرها را با استفاده از داده‌های 345 شرکت کننده از فاز دوم مطالعه‌ی دیابت فرمنتل، مورد آزمایش قرار دادند.

محققان پیشرفت CKDرا در افراد شرکت کننده با استفاه از ارزیابی کاهش سالانه‌ی متوسط eGFR بررسی کردند، در برخی مطالعات پیشنهاد شده است که کاهش نرخ eGFR بیش از 3 ml/min/1.73 m2 در سال بیانگر پیشرفت سریع CKDاست.

در این تحقیق، پژوهشگران دریافتند که ده درصد از شرکت کنندگان علایمی از پیشرفت سریع CKDبر اساس یک میانگین کاهش سالانه ی نرخ eGFR به میزان 2.9 mL/min/1.73 m2 در سال را دارند. تغییرات در بیومارکرهای ApoA4،CD5Lو C1QB همگی با کاهش eGFR مرتبط می‌باشند.

برای مثال، غلظت بالایی از ApoA4 با افزایش 2.4برابری سرعت کاهش eGFR و پیشرفت CKD در ارتباط است. تحقیقات با استفاده از مطالعات پویش گسترده‌ی ژنومی به منظور شناسایی ژنهایی که بطور ژنتیکی غلظت ApoA4 و همچنین سطح سایر بیومارکرها را در خون تعیین می‌کنند انجام گردید.

 در مجموع این مطالعات نشان داد که ApoA4،CD5L و C1QBمی‌توانند به عنوان مارکرها یا نشانگرهای اولیه‌ی اختلالات کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بکار گرفته شوند.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/sep/new-biomarkers-may-accurately-identify-renal-disease-in-patients-with-type-2-diabetes-90688559.html