بیماری قلبی در جوانان ممکن است با دیابت مادر در دوران بارداری مرتبط باشد

28 سپتامبر 2020 - بر اساس تحقیقات جدید منتشر شده در ژورنال انجمن پزشکی کانادا(CMAJ) ، بیماری قلبی در بالغین جوان و نوجوانان ممکن است مربوط به قرار گرفتن در معرض دیابت مادر در دوره ی جنینی باشد.

مطالعه ی بالغین جوان و نوجوانان در مانیتوبا در کانادا، که مادران آنها در دوران بارداری دیابت داشتند، نشان داد که خطر ابتلا به بیماری قلبی در فرزندان 50 تا 200 درصد بیشتر از کسانی است که در دوره ی جنینی در معرض دیابت مادرانشان نبودند.

دکترJonathan McGavock ، از موسسه تحقیقات بیمارستان کودکان مانیتوبا و دانشیار دانشگاه مانیتوبا، می گوید: این مشاهدات فرضیه ما را تأیید می کند که بیماری قلبی عروقی در نوجوانی و اوایل بزرگسالی مربوط به قرار گرفتن در معرض دیابت مادر در رحم است.

محققان داده های مربوط به بیش از 290 هزار کودک متولد شده از تقریباً 190 هزار مادر در مانیتوبا را بین سالهای 1979 و 2005 بررسی کردند. از کل کودکان ، 2.8٪ در معرض دیابت حاملگی و 1.1٪ در معرض دیابت نوع 2 بودند. قرار گرفتن در معرض هر دو نوع دیابت در طی دوره مطالعه بیشتر مشاهده شد، روندی که در سایر نقاط جهان نیز مشاهده می شود.

سه تشخیص شایع در بین فرزندان در معرض دیابت، عبارت بودند از: فشار خون بالا (8713 نفر) ، دیابت نوع 2 (3568 نفر) و بیماری ایسکمیک قلبی (715 نفر) بود.

دکتر McGavock، گفت:با استفاده از داده های تقریبا تمام کودکان متولد شده در مانیتوبا طی یک دوره 30 ساله، ما دریافتیم که کودکان متولد شده از مادرانی که در دوره ی بارداری به دیابت مبتلا بودند(چه دیابت بارداری و چه دیابت نوع 2)، 30 تا 80 درصد ​​بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی و 2.0 تا 3.4 برابر بیشتر در معرض ابتلا به یک عامل خطر بیماری قلبی (به عنوان مثال، فشار خون بالا و دیابت) نسبت به کودکان متولد شده از مادران بدون دیابت در بارداری، قرار داشتند.

علاوه بر این، بیماری های قلبی و عوامل خطر آن، 2 سال زودتر در کودکانی که در دوره ی جنینی در معرض دیابت بودند، تشخیص داده شد.

مطالعات قبلی افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را نشان داده بود، اما در مورد افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی، با قرار گرفتن در معرض دیابت در رحم تحقیقی انجام نشده بود.

نویسندگان می گویند: این یافته ها ممکن است برای اقدامات بهداشتی پیشگیرانه مفید باشد.

محققان نتیجه گیری نمودند که غربالگری کودکانی که مادران آنها در دوره ی بارداری به دیابت مبتلا بودند، از نظر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی ممکن است به ارزیابی بار مربوط به بیماری های قلبی عروقی در جمعیت در آینده کمک کند.

قرار گرفتن در معرض دیابت در رحم و خطر بیماری های قلبی عروقی در نوجوانی و اوایل بزرگسالی: یک مطالعه کوهورت تولد مبتنی بر جمعیت" در 28 سپتامبر سال 2020 در CMAJ منتشر شد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-09-heart-disease-young-people-linked.html