بیماری آلزایمر و دیابت نوع 2: امید به یافتن مهارکننده های تشکیل پلاکهای آمیلوئیدی

7اوت 2018 - هنوز درمان های موثری برای مقابله با تشکیل پلاکهای آمیلوئیدی در بیماری آلزایمر و دیابت نوع 2 در دسترس نیستند.دانشمندان دانشگاه فنی مونیخ (TUM)اکنون به یک راه حل نزدیکتر شده اند: آنها یک کلاس جدید ازmacrocyclic peptides  ( پپتیدهای چند حلقه ای بزرگ) راطراحی کرده اند که مهارکننده های بسیار قوی در برابر تشکیل آمیلوئیدها می باشند.
پلاکهای آمیلوئیدی، که شامل رسوب پروتئین ها هستند، نقش مهمی در توسعه ی بیماری آلزایمر و دیابت نوع 2 ایفا می کنند. چندین تیم از دانشمندان در سراسر جهان در جستجوی راه هایی برای جلوگیری از تشکیل پلاک آمیلوئیدی در مغز انسان هستند.
تیم تحقیقاتی پرفسور  Aphrodite Kapurniotu، استاد بیوشیمی پپتیدها درTUMبا همکاری دانشمندان برجسته در بیمارستانها و موسسات تحقیقاتی دیگر در آلمان، اکنون نوعی از پپتیدهای ماکروسیکلیک(MCIPs) را بعنوان مهارکننده های قدرتمند در برابر تشکیل آمیلوئید معرفی کرده اند؛ آنها نتایج خود را در مجله  Angewandte Chemieمنتشر نمودند.

کلاس جدید مهار کننده های آمیلوئیدی

این گروه تحقیقاتی، پپتیدهای ماکروسیکلیک را که به عنوان یک کلاس جدید از بازدارنده های آمیلوئیدی تولید نموده اند، معرفی کردند. پروفسورKapurniotu  توضیح می دهد: ما یک نوعMCIP  کشف کرده ایم که در پلاسمای خون انسان پایدار است و همچنین می تواند بر سد خونی مغز انسان در یک مدل کشت سلولیin vitro غلبه کند.او اضافه نمود: تاکنون ما تنها قادر به نشان دادن این خواص در لوله آزمایش بوده ایم، بنابراین به تحقیقات بیشتری نیاز داریم. اما این دو ویژگی(پایداری در پلاسما و عبور از سد خونی مغز) برای مهار آمیلوئیدهای آلزایمر بسیار مطلوب هستند.
TUMقبلا برای ثبت اختراع تولید این نوع از پپتیدهای ماکروسیکلیک جدید، اقدام کرده است. پروفسورKapurniotu می گوید: پپتیدهای ماکروسیکلیک جدید می توانند جایگزین خوبی برای رویکردهای مبتنی بر آنتی بادی به عنوان درمان هایی برای مقابله با تشکیل پلاک آمیلوئید آلزایمر، باشند، زیرا تولید پپتیدهای ماکروسیکلیک جدید آسان می باشد و با توجه به خواص امیدوار کننده و ماهیت پپتیدی آنها به میزان قابل توجهی ارزان تر از روش درمان با آنتی بادی ها خواهد بود. بنابراین، تحقیقات بیشتری در حال برنامه ریزی برای بررسی اثراتMCIP ها در مدل هایزنده می باشد. علاوه بر این، MCIP ها می توانند قالب مناسبی برای توسعه مولکولهای کوچک peptidomimetics  (مولکولهای مقلد زنجیره های پپتید)، باشند که ممکن است همچنین به عنوان داروهای ضد آمیلوئیدی در دیابت نوع 2 و آلزایمر، بکار روند.

منبع و سایت خبر:

Angewandte Chemie International Edition, 2018; DOI: 10.1002/anie.201802979

www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180807095108.htm