بیماران دیابتی هنوز هم به دلیل ابتلا به عفونت ها نیاز به بستری بیشتری نسبت به افراد غیر دیابتی دارند

23 اکتبر 2019 - بر اساس مطالعه ی منتشر شده در Diabetes Care به صورت آنلاین، میزان بستری برای عفونتهای شایعی که نیاز به بستری در بیمارستان دارند، در بزرگسالان مبتلا به دیابت در مقایسه با بزرگسالان بدون دیابت بطور قابل ملاحظه ای بیشتر است.

دکتر هاردینگ و همکارانش، از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آتلانتا، از نمونه ی ملی ثبت بستری از سال 2000 تا 2015 و نظرسنجیهای ملی مصاحبه ای سلامت برای ارزیابی میزان عفونت های نیازمند بستری در بزرگسالان مبتلا به دیابت در مقابل افراد غیر دیابتی استفاده کردند.

محققان دریافتند كه در سال 2015 ، میزان بستری برای بزرگسالان مبتلا به دیابت تقریباً چهار برابر بیشتر از افراد بدون دیابت بود(rate ratio 3.8). بسته به نوع عفونت، نرخ بستری می توانست تا 15.7 برابر بیشتر شود. بین سالهای 2000 تا 2015 ، میزان بستری در بیمارستان ها از 63.1 به 68.7 در هر 1000 فرد در بزرگسالان مبتلا به دیابت و از 15.5 به 16.3 در هر 100 فرد در بزرگسالان بدون دیابت افزایش یافته بود. با این حال، از سال 2008 ، در بزرگسالان بدون دیابت نرخ 7.9 درصد کاهش یافته بود (از 17.7 به 16.3 در هر 1000 نفر)، اگرچه در بزرگسالان مبتلا به دیابت، کاهش قابل توجهی مشاهده نشد. در بزرگسالان مبتلا به دیابت، عدم کاهش نرخ بستری در بیمارستان، ناشی از افزایش قابل توجه در میزان عفونت پاها و سلولیت و همچنین عدم کاهش پنومونی و عفونت زخم بعد از عمل در بزرگسالان جوان بود.

نویسندگان اظهار داشتند که یافته های این مطالعه نیاز به کاهش موثرتر خطر عفونت در بزرگسالان مبتلا به دیابت، به ویژه در میان بزرگسالان جوان مبتلا به دیابت را نشان می دهد.

یکی از نویسندگان این مقاله، ارتباط مالی خود را با صنایع داروسازی افشا کرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-10-patients-diabetes-require-hospitalizations-infections.html