به نظر می رسد هیپوگلایسمی بدون علامت در دیابت نوع 1 مغز را از توجه به افت قند خون باز می دارد

دوم فوریه 2018 - مغز به طور متفاوتی به افت قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 (T1D) واکنش نشان می دهد.
هیپوگلایسمی بدون علامت یا ناآگاهی فرد از هیپوگلایسمی( Hypo Unawareness) زمانی اتفاق می افتد که فرد مبتلا به دیابت نتواند افت قند خون خود را تشخیص دهد.این وضعیت می تواند مشکل بزرگی را ایجاد کند زیرا فرد بطور ناگهانی با هیپوگلیسمی شدید، مواجه می شود که می تواند منجر به تشنج و بی هوشی گردد.
در حالی که روش های متعددی برای کمک به افراد در تشخیص و پیشگیری از هیپوگلایسمی ابداع شده است، هنوز کاملا مشخص نیست که چرا افراد مبتلا به Hypo Unawareness نمیتوانند افت قند خون را تشخیص دهند.
این دقیقا همان چیزی است که محققان دانشگاه ییل در آمریکا به بررسی آن پرداخته اند.برای انجام این کار، محققان سه گروه از افراد را در وضعیت هیپوگلیسمی قرار دادند و مغز آنها را با روش تصویربرداری رزونانس مغناطیسی(MRI) اسکن کردند.
سه گروه انتخاب شده عبارت بودند از: افراد غیر دیابتی، افراد مبتلا بهدیابت نوع 1 و با آگاهی خوب در مورد هیپوگلایسمی، افراد مبتلا بهدیابت نوع 1و عدم آگاهی از هیپوگلایسمی.در مجموع 42 نفر در این تحقیق شرکت کردند.میزان قند خون افراد شرکت کننده در حالت هیپوگلیسمی از 5 تا 303 میلی مول در لیتر بود.
با ورود به وضعیت هیپوگلیسمی، تغییراتی در اسکن مغز افراد غیر دیابتی در چهار ناحیه که با انگیزه، پاداش و تصمیم گیری ارتباط دارند، ثبت شد. درافراد مبتلا بهدیابت نوع 1که قادر به تشخیص علایم هیپوگلایسمی بودند، واکنش تغییر یافته ای تنها در بخشی از مغز که مرتبط با فعالیت توجه است، مشاهده شد. در افراد مبتلا بهT1D و ناآگاه از هیپوگلایسمی، هیچ تغییری در فعالیت مغز در اثر هیپوگلایسمی ثبت نشد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالش هایی که افراد ناآگاه از هیپوگلایسمی با آن مواجه می شوند، به دلیل آن است که مغز توانایی خود را برای تشخیص خودکار افت قند خون از دست داده است.اگرچه ممکن است مغز به طور خودکار افت قند خون را در افراد ناآگاه از هیپوگلایسمی، تشخیص ندهد، ممکن است بتوان برخی از علائم هیپوگلیسمی را به طور فعال تشخیص داد.برای مثال، شناسایی کندی در تفکر، اشتباه در تایپ کردن، عدم توانایی در نگه داشتن اشیاء در دست، که برخی از نشانه های قابل توجه برای افت قند خون هستند.
عدم آگاهی از هیپوگلایسمی کار را برای مقابله با آن مشکل می کند.به همین دلیل، سایت دیابت بریتانیا(Diabetes.co.uk) یک برنامه آموزشی در مورد هیپوگلایسمی ارائه کرده است که به شناسایی علائم قابل توجه این وضعیت کمک می کند.این برنامه همچنین راهنمایی هایی را برای درمان سریع هیپوگلایسمی و پیشگیری از بروز آن ارائه می دهد. این مطالعه در مجله تحقیقات بالینی(clinical investigation) منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/feb/hypo-unawareness-in-t1d-appears-to-stop-the-brain-from-noticing-low-blood-sugar-93033267.html