برنامه های شمارش کالری و بروز اختلالات خورد و خوراک

5 جولای 2019 - کارشناسان تغذیه، برنامه های شمارش کالریرا به دلیل ایجاد وتشدید رفتارهای غذایی ناسالم مورد انتقاد قرار دادند. اختلالات خورد و خوراک (Eating Disorders) به اختلالات شدید در عادت های غذایی مانند بی میلی شدید نسبت به غذا خوردن و یا پر خوری بیش از حد اطلاق می شود. این رفتارها باعث می گردد که شخص بیمار در مورد سلامتی و تناسب اندام خود احساس ناراحتی و آشفتگی کند.

یک تحقیق توسط بی بی سی، شواهدی را ارائه داده است که نشان می دهد کامنتها یا اظهاراتی که افراد در بخش نظرسنجی برنامه های شمارش کالری نظیر MyFitnessPal، Lose Itو Lifesum، وارد می کنند، بیانگر ورود این افراد به یک چرخه ی خورد و خوراک خطرناک و ایجاد اختلالات تغذیه ای برای این افراد است.

خیریه ی اختلال خورد و خوراک Beat، می گوید: اظهاراتی از قبیل "من از خودم متنفرم"، "گرسنگی"، "من پرخوری کردم" و "عدم موفقیت، چربی" و غیره که در کامنتهای این نرم افزارها توسط افراد درج می شود، نگران کننده هستند.

تام کوین، از این سازمان گفت: بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات خورد و خوراک، کالری مصرفی خود را شمارش می کنند و یا کاهش وزن خود را با وسواسی شدید دنبال می کنند، چنین برنامه هایی می توانند این رفتارها را تسهیل یا تشدید کند و درمان آنها را سخت تر نماید. برنامه نویسان این نرم افزارها باید راهی برای مشاوره و نظارت بر متقاضیان خرید این نرم افزارها بیابند و در صورتی که افراد دارای سابقه ی اختلال خوردن غذا هستند، استفاده از این نرم افزارها با مشورت یا زیر نظر یک متخصص پزشکی، انجام شود.

جک هندرسون از نیوپورت، یکی از کاربران این نرم افزارها، به بی بی سی گفت که استفاده از یک برنامه ی شمارش کالری باعث شده است که اختلال غذا خوردن در او وارد یک دور معکوس شود.

جک هندرسون 21 ساله گفت: من فقط موادی را انتخاب می کنم که می توانم آنها را وارد نرم افزارMyFitnessPal  کنم. من از مواد تهیه شده در خانه اجتناب می کنم و فقط مواد بسته بندی را که می توانم کالری یا وزن مواد موجود در آنها را در برنامه وارد کنم، انتخاب می کنم.در حقیقت این یک توهم دروغین در مورد توانایی بدست گرفتن کنترل غذا خوردن است.

در پاسخ، مسئولین MyFitnessPal اعلام کرده اند که از هم اکنون هر اظهارنظر ناسالم و نگران کننده ای را حذف می کنند و متعهد به نظارت بیشتر بر این نظرات در آینده شدند.

یک سخنگو از MyFitnessPal گفت: کاربرانی که در هنگام ثبت نام هدف BMI خود را زیر 18.5 انتخاب می کنند، به برنامه ای برای افزایش وزن یا نگهداری وزن هدایت می شوند.

نرم افزار Lose It، هم اکنون تعدادی از گروه های اجتماعی را که قوانین مربوط به رفتارهای سالم خوردن غذا را نقض کرده اند، حذف کرده است. سخنگوی Lifesum گفت: ارائه ی پشتیبانی از کاربران سازنده تر از ایجاد ممنوعیت برای کاربران است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jul/calorie-counting-apps-accused-of-encouraging-eating-disorders-97800493.html