بررسی نقش انسولین در بیماریهای قلبی در مردان

3 اکتبر 2019 - امید به زندگی مردان نسبت به زنان کمتر است که تا حدودی به دلیل بالاتر بودن میزان بیماریهای قلبی در بین مردان، است. برای برطرف کردن این نابرابری، اکنون بیماری قلبی با یک نظریه ی زیست شناسی تکاملی مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد یک عامل محرکه ی درونی برای دستیابی به موفقیت در تولید مثل می تواند گاهی به هزینه ی کاهش طول عمر عمل کند.

انسولین محرک رشد و تولید مثل است و مدت هاست که دانشمندان به نقش انسولین در بروز بیماری های قلبی عروقی مشکوک هستند. دانشمندان حدس می زنند که انسولین از طریق محور تولید مثلی با ایجاد اثرات وابسته به جنس، با میزان بالاتر بیماری های قلبی در میان مردان نسبت به زنان ارتباط دارد. با این حال، تاکنون دانشمندان اثرات متفاوت انسولین در زنان و مردان را در بروز بیماری های قلبی عروقی بررسی نکرده بودند.

یک مطالعه تصادفی مندلینی به رهبری پروفسور Mary Schooling  از دانشکده یCUNY SPH  نشان داد که مطابق با این تئوری، مردانی که از نظر ژنتیکی، سطح انسولین بالاتری در بدنشان تولید می شود در معرض خطر بالاتری برای حمله ی قلبی و آنژین صدری قرار دارند.

این مطالعه نه تنها باعث روشن شدن دلیل آسیب پذیری بیشتر آقایان در برابر بیماری های قلبی گردید، بلکه اهداف جدیدی را برای مداخلاتی بمنظور مقابله با دلیل اصلی مرگ و میر (بیماری های قلبی) در جهان معرفی و سؤالاتی را در مورد بهترین روش مدیریت دیابت بمنظور کاهش خطر بیماری های قلبی مطرح نموده است.

دکتر Schooling می گوید: به انجام تحقیقات بیشتر درباره ی نقش به حداقل رساندن غلظت انسولین- در محدوده سالم- بر بیماری های قلبی عروقی، به ویژه برای مقابله با تاثیرات نابرابر آن بر سلامت مردان نسبت به زنان، نیاز داریم.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-10-exploring-role-insulin-heart-disease.html