بررسی فواید رژیم غذایی کم کربوهیدرات در برابر رژیم غذایی کم چرب برای سلامت قلب

23 اوت 2017- در یک مطالعه‌ی جدید فواید یک نوع رژیم غذایی کم چرب در برابر یک نوع رژیم کم کربوهیدرات برای سلامت قلب بررسی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد رژیم غذایی کم کربوهیدرات مدیترانه ای سبب بهبود کاهش تجمع چربی در اطراف قلب، دورکمر و بهبود چربیهای خون می‌شود.

این یافته‌ها بسیار مهم هستند زیرا افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می‌توانند با تبعیت از یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات خطر ابتلا به بیماریهای قلبی وعوارض دراز مدت این بیماری را محدود نمایند.

محققان به بررسی فواید این دو نوع رژیم غذایی بر جلوگیری از تجمع چربی در قلب و اطراف آن یا کاهش این ذخایر پرداختند.

تحقیقات قبلی نشان داده‌اند که تجمع چربی در قلب بویژه پریکارد- یک توده‌ی کوچک از بافت چربی که درست بخش بیرونی قلب را فرا می‌گیرد- می‌تواند خطر بیماریهای قلبی عروقی را افزایش دهد.

در این تحقیق، دو رژیم غذایی کم کربوهیدرات و کم چرب در یک مداخله ی کاهش وزن بر روی 80 شرکت کننده آزمایش گردید. میزان کاهش تجمع چربی در اطراف قلب به عنوان اولویت اصلی در این تحقیق بررسی شد. شرکت کنندگان در ابتدای این تحقیق دارای چربی شکمی و BMI بالایی بودند. دانشمندان با تهیه‌ی تصاویر MRI میزان چربی intrapericardial fat یا IPE و چربی extrapericardial fat  یا EPF، شرکتکنندگان را در ابتدای تحقیق مشخص نمودند.

سپس محققان تغییرات چربیهای IPF و EPFرا با رژیم غذایی کم کربوهیدرات با سبک مدیترانه‌ای (شامل غذاهای تقویت کننده‌ی قلب مانند گردو) و یک رژیم کم چرب با کالری مساوی برای مدت 18 ماه با یکدیگر مقایسه کردند.

 درحالیکه میزان کاهش وزن درهر دو گروه با هم مساوی بود(3.7کیلوگرم)، نتایج نشان داد که رژیم غذیای کم کربوهیدرات ابزار قدرتمندی در کاهش تجمع چربی قلب و بهبود عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی است.

رژیم غذایی کم کربوهیدرات (MED/LC) سبب کاهش حجم چربی IPF به میزان دو برابر بیشتر از رژیم غذایی کم چرب می‌شود. هر دو رژیم سبب کاهش میزان چربی EPF در شرکت کنندگان شده اما تغییر EPF در گروه رژیم غذایی کم کربوهیدرات مدیترانه‌ای، باز هم بطور واضحی بیشتر بود. با کاهش وزن شرکت کنندگان، اندازه‌ی دور کمر هر دو گروه کاهش یافت اما باز هم در گروه رژیم MED/LC کاهش اندازه‌ی دور کمر بیشتر بود.

 در کنار کاهش IPF و EPF، تغییرات مطلوبی در پروفایل چربی افراد شرکت کننده مشاهده گردید. اما با وجود کاهش چربی دور قلب، میزان قندخون این افراد کاهش نیافت.

 کاهش IPF همچنین با کاهش میزان تری‌گلیسرید خون و کاهش نسبت تری‌گلیسریدها به لیپوپروتئین با دانستیه‌ی بالا(HDL) همراه بود، درحالیکه کاهش EPF گاهی با افزایش کلسترول HDL  به تنهایی همراه بود.

بنابراین، رژیم‌های غذایی کم کربوهیدرات نه تنها به افزایش متابولیسم چربی پریکارد کمک می‌کند  بلکه می‌تواند به طور بالقوه خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را از طریق طیف گسترده‌ای از متغیرها از جمله میزان کلسترول، کاهش دهد.

در مجموع بنظر می‌رسد، یک رژیم غذایی مدیترانه‌ای کم کربوهیدرات که غنی از چربیهای سالم برای سلامت قلب باشد، بر یک رژیم غذایی کم چرب برای کاهش خطر بیماریهای قلبی عروقی مرتبط با چربی  پنهان در اطراف قلب، ارجح است.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/aug/study-highlights-benefits-of-low-carb-not-low-fat-for-heart-health-98959232.html