بررسی عوامل شیوه زندگی که به سخت شدن شریان ها کمک می کنند

6مه 2019 - مطالعه ی جدید محققان دانشگاه جورجیا، عوامل سبک زندگی را که می توانند منجر به سختی شریان ها شود، تعیین نمود.

این مطالعه که یکی از بزرگترین مطالعات از این نوع است، به بررسی پروفایل متابولومیکی بیش از 1200 شرکت کننده در مطالعه ی قلب Bogalusa برای شناسایی متابولیت های مرتبط با سخت شدن سرخرگ ها پرداخت.

سفتی یا سختی شریان ها، یک عامل خطر مستقل برای بیماری های قلبی و مرگ است اما تاکنون مکانیسم هایی که به سخت شدن شریان ها کمک می کنند به خوبی درک نشده اند و این همان جایی است که متابولومیکس می تواند پرده از نحوه و زمان شروع سختی شریانها بر دارد.

علم Metabolomics مطالعه متابولیت هایی است که در هر بار انتقال انرژی در بدن ایجاد می شوند. متابولیت ها نقش اصلی را در حفظ عملکرد طبیعی بدن ایفا می کنند و تغییرات در سطح متابولیت ها می تواند منعکس کننده ی تاثیر عوامل محیطی مانند سیگار کشیدن، رژیم غذایی یا آلاینده ها بر سلامت ما باشد.

دکتر Changwei Li نویسنده ی این مقاله و استادیار اپیدمیولوژی و آمار زیستی در دانشکده بهداشت عمومی  UGA، گفت: متابولومیکس می توانند به دقت میزان برخی عواملی که با قرار گرفتن در مجاورت آنها در محیط، وارد بدن ما شده اند را اندازه گیری کند. در این مطالعه ما متابولیت های بسیاری را در رابطه با نوشیدن قهوه، نوشیدن الکل، غذاهای جنوبی، مکمل های غذایی و حتی سموم دفع آفات شناسایی کردیم.

لی و همکارانش با استفاده از جدیدترین پانل متابولیت ها، تجزیه و تحلیل گسترده ای را بر روی نمونه های خونی شرکت کنندگان انجام دادند، تا تاثیرات قرار گرفتن در برابر عوامل زیست محیطی را بر روی میزان سختی شریان ها بررسی کنند. در این مطالعه مشخص شد که 27 متابولیت جدید با سفتی شریانی ارتباط دارند.

دکتر لی گفت: ما توانستیم برخی از متابولیت های مرتبط با محیط زیست و شیوه زندگی را شناسایی کنیم، و با ایجاد شبکه های متابولیتی نشان دادیم که چگونه بدن به قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی واکنش نشان می دهد و مهمتر از همه این که، اثرات این متابولیت ها را بر سختی شریانها آزمایش کردیم.

اکثر این متابولیتها با سایر عوامل خطر شناخته شده برای سفتی شریان ها مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا یا دیابت ارتباط داشتند.

اما برخی از این متابولیت ها شامل افزودنیهای غذایی و عناصر پخت و پزی بودند که در بسیاری از آشپزخانه های ایالات متحده یافت می شوند.

به عنوان مثال، محققان دو پپتید را بنام های  گاما گلوتامیل والین و گاما گلوتامیل ایزلوسین شناسایی کردند که معمولا برای افزایش طعم و مزه ی آب یا سوپ مرغ استفاده می شود.

مطالعه ما نشان داد که این مواد افزودنی ممکن است سبب سختی شریانها شود. با توجه به استفاده ی گسترده از این مواد افزودنی، انجام مطالعات آتی برای بررسی نقش این مواد در سختی شریان ها ضروری است.

دکتر Li گفت: مطالعه فعلی یک تصویر لحظه ای از متابولیت ها ارائه داد. رابطه ی بین برخی از متابولیت ها و سختی شریانها در طول زمان مشخص نیست، و ما قصد داریم این تحقیق را مجددا با استفاده از داده های طولی انجام دهیم.

منبع:

https://news.uga.edu/study-lifestyle-factors-harden-arteries/

https://www.news-medical.net/news/20190506/Study-pinpoints-lifestyle-factors-that-contribute-to-arterial-stiffness.aspx