بررسی تاثیر درمان آپنه ی خواب بر مدیریت فردی دیابت

8ژوئن 2018 - محققان آمریکایی، مطالعه ای را برای بررسی تاثیر درمان آپنه انسدادی خواب با یک دستگاه ویژه بر بهبود مدیریت دیابت آغاز کردند.
آپنه ی خواب، یک نوع قطع تنفس در طول خواب، است که با کاهش کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت و همچنین کاهش حساسیت به انسولین ارتباط دارد.
در این مطالعه ی جدید، محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیای غربی تاثیر درمان آپنه ی خواب با استفاده از یک درمان خاص را بر مراقبت افراد از خود و میزان قند خون آنها بررسی می کنند.
درمان با فشارهوای مثبت مداوم (CPAP) بر روی شرکت کنندگان مبتلا به دیابت در یک دوره ی 12 هفته ای آزمایش خواهد شد. یک دستگاه CPAP هوا را به داخل راه های هوایی فرد هدایت می کند تا به باز نگه داشتن آنها کمک کرده و مانع از وقفه ی تنفسی شود.
دکتر رابرت استنسبوری استادیار و مدیر موقت بخش مراقبت های ریوی، مراقبت های ویژه و خواب در دانشکده پزشکی WVU گفت: این مطالعه یک قدم جلوتر از مطالعات قبلی است چرا که در مطالعات گذشته به بررسی حساسیت به انسولین و کنترل گلایسمی می پرداختیم، اما در این مطالعه تاثیر درمان آپنه را بر مدیریت فردی دیابت بررسی خواهیم نمود.
در این تحقیق 120 نفر در دو گروه شرکت می کنند. نیمی از افراد با استفاده از یک دستگاهCPAP تحت درمان قرار خواهند گرفت و نیمی دیگر از دستگاهی که در ظاهر مشابه دستگاه CPAP است، اما هیچ مزیتی به همراه ندارد، استفاده می کنند(شم).
هر دو گروه سطح قند خون خود را به صورت دوره ای بررسی می کنند، در حالی که محققان نیز بر دفعات کنترل قند خون توسط بیماران نظارت می کنند.
علاوه بر این، از شرکت کنندگان خواسته خواهد شد که در جلسات اطلاعاتی شرکت کنند، در این جلسات آزمون هایی از آنها برای ارزیابی آنچه که آموخته اند، گرفته می شود و پدومتر یا قدم سنج در اختیار آنها قرار می گیرد تا محققان بتوانند بر تعداد قدمهای روزانه ی آنها نظارت کنند.
دکتر Jessica Perini، استادیار دانشکده پزشکی WVU که در این تحقیق شرکت کرده است، گفت:اگر یافته های ما نشان دهندۀ تاثیر مثبت دستگاه های CPAP در تقویت مدیریت فردی دیابت باشد، "ما هیچ دلیلی برای عدم غربالگری افراد مبتلا به دیابت برای آپنه ی خوابنخواهیم داشت ".

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/sleep-apnea-study-to-explore-diabetes-self-management-93926809.html