بررسی اثرات تخریب گلبولهای قرمز خون در دیابت نوع 2

8 اوت 2018 - محققان سوئدی تغییرات گلبولهای قرمز خون در دیابت نوع 2 و تاثیر این تغییرات را بر عوارض قلبی عروقی ناشی از این بیماری بررسی کردند.
علل عوارض قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت، تا حدی شناخته شده است، اما تحقیقات هر ساله یافته های جدیدی را به این علل می افزاید.آخرین تحقیقات نشان داد که در دیابت نوع 2، گلبول های قرمز تخریب شده و سبب انتشار موادی مضر می شوند.
یک تیم تحقیقاتی از موسسه ی کارولینسکا در سوئد،درمانی را شناسایی نموده است که عملکرد غیر طبیعی سلول های خونی را مهار می کند.آنها ادعا می کنند که این درمان می تواند به طور بالقوه از اثرات مضر دیابت نوع 2 بر قلب و عروق جلوگیری کند.
محققان دو مطالعه را با تمرکز بر گلبول های قرمز در انسانها و موشهای مبتلا به دیابت نوع 2 انجام دادند. آنها می خواستند بدانند که آیا تغییراتی که به دلیل دیابت در گلبولهای قرمز خون ایجاد می شود سبب بروز عوارض قلبی و عروقی دیابت می شود؟
آنها مشاهده کردند که گلبول های قرمز که اکسیژن را به بافتها انتقال می دهند، در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با افراد غیر دیابتی بیشتر احتمال دارد که به دیواره ی عروق بچسبند. تحقیقات قبلی نشان داده است که خون قندی (glycated blood) خطر بیشتری برای وقوع مشکلات قلبی دارد.
پروفسور John Pernow، که در هر دو مطالعه شرکت داشت، اظهار کرد: در مطالعه بر روی موشها ما دریافتیم که سلولهای داخلی ترین لایه ی رگ های خونی(سلولهای اندوتلیال) که در معرض گلبول های قرمز بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 قرار می گیرند، آسیب می بینند. این پدیده که اختلال عملکرد اندوتلیال نامیده می شود، در اوایل بروز جراحت در عروق که ناشی از دیابت است، مشاهده می شود و به میزان قابل توجهی توانایی عروق را برای اتساع کاهش داده و التهاب را تشدید می کند.
این تیم تحقیقاتی کشف کرد که این اثرات مضر به افزایش فعالیت آنزیم آرژیناز مرتبط است، که باعث تشکیل رادیکال های آزاد مضر مشتق از اکسیژن در رگ های خونی می شود.
پروفسور Pernow توضیح داد که تیمش ممکن است راهی برای مقابله با این اثرات کشف کرده باشند. او گفت: ما همچنین دریافتیم که درمان هایی که آنزیم آرژیناز یا رادیکال های مشتق شده از اکسیژن را هدف قرار دهند، عملکرد سلول های قرمز را به حالت نرمال باز می گردانند و این بدین معنا است که از اثرات مضر آنها بر عملکرد قلبی عروقی جلوگیری می شود.
ما امیدواریم که این دانش منجر به ابداع درمان های جدیدی، مخصوصا برای گلبول های قرمز شود تا بتوان از آسیب های عروقی جلوگیری کرده و از قلب در برابر حمله قلبی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 محافظت نمود.
یکی از این مقالات در مجله ی the American College of Cardiology و دیگری در مجله ی the JACC: Basic to Translational Science journal منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/aug/research-explores-impact-of-red-blood-cell-damage-in-type-2-diabetes-99203323.html