با تمرین کردن قبل از صبحانه، مزایای سلامتی ورزش را افزایش دهید

18اکتبر 2019 - براساس یک مطالعه ی جدید، که در ژورنال غدد درون ریز و آسیب شناسی بالینی منتشر شده است، دانشمندان بهداشت در دانشگاه های Bath و بیرمنگام دریافتند که با تغییر زمان خوردن غذا و ورزش، مردم می توانند سطح قند خون خود را بهتر کنترل کنند.

این مطالعه ی شش هفته ای با شرکت سی مرد چاق یا دارای اضافه وزن انجام شد. در این مطالعه نتایج حاصل از دو گروه مداخله (یک گروه صبحانه را قبل از تمرینات ورزشی و یک گروه بعد از ورزش می خوردند) و یک گروه کنترل (که هیچ تغییری در سبک زندگی خود ایجاد نکرده بودند) با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این مقایسه نشان داد میزان چربی سوزانده شده توسط افرادی که قبل از خوردن صبحانه به ورزش می پرداختند، دو برابر بیشتر از گروهی بود که بعد از صبحانه ورزش کرده بودند.

آنها دریافتند که سوزاندن چربی بیشتر به دلیل پایین بودن سطح انسولین در هنگام ورزش در افرادی که یک شب ناشتا بوده اند(صبحانه نخورده ورزش کرده اند)، به این معنیاستکه آنها می توانند بیشتر از چربی موجود در بافت چربی و چربی موجود در عضلاتشان به عنوان سوخت استفاده کنند. برای آزمایش اثبات این اصل، این مطالعه ی اولیه فقط با شرکت مردان انجام شد، اما در مطالعات آینده، محققان به دنبال بررسی این یافته ها برای گروه های مختلف از جمله زنان هستند.

در حالی که این مسئله باعث کاهش وزن بیشتر در طی شش هفته نشد، اما تأثیرات "عمیق و مثبتی" بر سلامتی آنها گذاشت، زیرا بدن آنها قادر به پاسخگویی به انسولین و تحت کنترل نگه داشتن سطح قند خون بود که به طور بالقوه خطر ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی را در آنها کاهش می دهد.

بر اساس شواهد نوظهور مبنی بر اینکه زمان وعده های غذایی در رابطه با ورزش می تواند تاثیرات ورزش را تغییر دهد، محققان در این مطالعه بر روی تاثیر خوردن صبحانه قبل یا بعد از ورزش بر ذخیره ی چربی در ماهیچه های افراد و تاثیر آن بر پاسخ انسولین به تعذیه، تمرکز کردند.

دکترJavier Gonzalez  از دپارتمان بهداشت دانشگاه Bath توضیح داد: نتایج ما نشان می دهد که تغییر زمان خوردن غذا در رابطه با زمان ورزش می تواند تغییرات عمیق و مثبتی را در سلامت کلی شما به وجود آورد.ما دریافتیم که مردانی که قبل از صبحانه ورزش می کردند، نسبت به گروهی که بعد از صبحانه ورزش می کردند، دو برابر چربی بیشتری می سوزانند. این در حالی است که این امر تاثیری در کاهش وزن آنها نداشت، اما باعث بهبود چشمگیر سلامت کلی آنها گردید.

وی ادامه داد: در گروهی که قبل از صبحانه ورزش می کردند، توانایی پاسخگویی به انسولین افزایش یافته بود، نکته ی جالب تر اینکه، هر دو گروه ورزش کاهش وزن مشابهی داشتند و هر دو به تناسب اندام مشابهی دست یافته بودند و تنها تفاوت زمان بندی غذا خوردن آنها نسبت به زمان ورزش بود.

در طی شش هفته آزمایش، دانشمندان دریافتند که واکنش عضلات به انسولین در گروهی که قبل از صبحانه ورزش می کردند، نسبت به گروهی که بعد از صبحانه ورزش می کردند، بیشتر بود، به رغم این که جلسات تمرینی و مصرف مواد غذایی یکسانی داشتند. همچنین پروتئین های کلیدی در ماهیچه های افرادی که قبل از صبحانه ورزش می کردند افزایش بیشتری داشت، به ویژه آنهایی که در انتقال گلوکز از جریان خون به عضلات نقش دارند.

بعد از 6 هفته مطالعه، بسیار جالب توجه بود که پاسخ انسولین به تغذیه، در گروهی که بعد از صرف صبحانه ورزش می کردند در حقیقت بهتر از گروه کنترل نبود.

نویسنده ی دیگر این مقاله، دکتر Gareth Wallis  از دانشگاه بیرمنگام افزود: این تحقیق نشان داد که انجام ورزش در حالت ناشتا( یک شب تا صبح ناشتا و بدون خوردن صبحانه ورزش کردن)، می تواند مزایای سلامتی ورزش را برای افراد افزایش دهد، بدون اینکه شدت، طول مدت یا درک از تلاش آنها تغییر کند. اکنون باید تأثیرات طولانی مدت این نوع ورزش را بررسی کنیم و ببینیم که آیا زنان به اندازه ی مردان از این روش سود می برند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-10-health-benefits-breakfast.html