انسولین تک زنجیره ای جدید، دوز مورد نیاز و تولید انسولین را تغییر می دهد

15 مه 2019 - یکی از محققان دانشگاه هوستون، نوعی انسولین نوترکیب تولید کرده است که به طور بالقوه می تواند برخی از بزرگترین نگرانی های مربوط به این داروی نجات دهنده ی زندگی، از جمله قیمت آن را برطرف سازد.

دکتر Ke-He Ruan، مدیر مرکز درمانهای آزمایشگاهی و فارماکواینفورماتیکدر کالج داروسازیهوستون، گفت: انسولین تک زنجیره ای جدید می تواند مدت کنترل قند خون را نسبت به مدت زمان کنترل قند خون توسط انسولین انسانی معمول، 3 برابر افزایش دهد. این انسولین با تقلید از روش تولید انسولین در انسان ساخته شده است و می تواند با استفاده از روش های ساده تر تولید گردد.

این امر به طور بالقوه می تواند هزینه ی تولید دارو را کاهش دهد. قیمت انواع معمولی انسولین در طی دهه ی گذشته سه برابر افزایش یافته است. همچنین این انسولین تک زنجیره ای اجازه می دهد که فاصله ی زمانی بین دو تزریق انسولین برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 طولانی تر شود.

فرمول جدید هنوز بر روی افراد آزمایش نشده است و دفتر انتقال فناوری و نوآوری دانشگاه در جستجوی یک شرکت برای همکاری در توسعه ی این تکنولوژی و تست کامل و تأیید آن توسط اداره غذا و داروی ایالات متحده است.

بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 1 انسولین کمی را تولید می کنند یا اصلا انسولینی تولید نمی کنند، برخی از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نیز زمانی که بدنشان قادر به استفاده ی موثر از انسولین نیست یا این هورمون دیگر در بدن آنها بمقدار کافی تولید نمی شود، به تزریق انسولین نیازمند می شوند.

دکتر Ruanبا درجه پزشکی و دکتری در علوم بیومدیکال و بیوشیمی، بر روی استفاده از تکنولوژی در طراحی داروها تمرکز کرده است. او با استفاده از مدل سازی کامپیوتری 3 بعدینحوه ی پیوند دو زنجیره ی پلی پپتیدی را که در حال حاضر برای تولید انسولین های تجاری انسانی مورد استفاده قرار می گیرد را تعیین کرد و یک تک زنجیره ی پلی پپتیدی از انسولین را تولید نمود که می توان آن را به مخمر یا باکتری ها برای رشد انسولین وارد کرد. او اخیرا برای ثبت اختراع این کشف در امریکا اقدام کرده است.

وی گفت: این فرمول جدید، که به عنوان انسولین تک زنجیره ای یا انسولین  SPCشناخته می شود، قادر به حفظ پیکربندی خود در مقایسه با پیکربندی متداول انسولین دو زنجیره ای است که با پیوند های دی سولفیدی بهم متصل هستند و با رسیدن به جریان خون به سرعت به زنجیرهایغیر فعال a-وb-تبدیل می شوند. پیکربندی زنجیره ی تک پلی پپتیدی در جریان خون به مدت طولانی تری فعال باقی می ماند و همین موضوع به طولانی شدن زمان اثر آن و افزایش فاصله ی زمانی بین دو تزریق کمک می کند.

دکتر Ruanمی گوید: این نوع از انسولین می تواند سریع تر و تنها در یک مرحله، به جای سه یا چهار مرحله ی مورد نیاز برای روش های فعلی تولید پروتئینهای نوترکیب، تولید شود. همانند تولید انسولین انسانی نوترکیب، انسولینSPC را می توان در مخمر یا باکتری تولید کرد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-05-single-chain-insulin-dosage-production.html