اندام های فراموش شده ممکن است سرنخ هایی را برای درمان های جدید دیابت نوع 2 ارائه دهند

10ژوئن 2019 - به لطف تحقیقات جدیدی که نشان می دهد "اندام های فراموش شده" مانند طحال، سرنخ های مهمی را درباره تاثیر دیابت بر بدن ارائه می دهند، اختلالات ایمنی مرتبط با دیابت نوع 2 می توانند بهتر مدیریت شوند.

یافته های جدید منتشر شده در مجله ی Metabolomics(دوشنبه 10 ژوئن) نشان داد که ارگان های مهمی مانند طحال، کلیه ها و چشم ها، سرنخ هایی را درباره اثرات افزایش قند خون ناشی از دیابت نوع 2 در یک سطح متابولیکی نشان می دهند.

نویسنده ی ارشد این مقاله، دکتر Sandrine Claus  از دانشگاه ریدینگ گفت: "تعجب آور ترین نتیجه ی مطالعه ی اخیر این بود که در یک سطح متابولیسمی، طحال، عضوی فراموش شده در دیابت نوع 2 که در تنظیم سیستم ایمنی دخیل است، با شدت بیشتری تحت تاثیر افزایش قند خون نسبت به قلب قرار می گیرد. در حالیکه هم اکنون به اثرات قند خون بالا بر قلب به دلیل افزایش خطر ابتلا به آسیب های قلبی عروقی، توجه بیشتری می شود.

این مطالعه که بر روی موش ها انجام شد، برای اولین بار به طور سیستماتیک به ارزیابی مدولاسیونهای متابولیسمی ارگانل های خاص در دیابت نوع 2 در اندام ها، خون و ادرار پرداخته است. تیم حاضر در این مطالعه، اکنون خواستار تحقیق بیشتر برای بررسی درمانهایی شده است که تاثیراتدیابت نوع 2 را بر اندامهای فراموش شده مانند طحال، کلیه ها و چشم ها، هدف قرار می دهند.

دکتر Marina Mora-Ortiz، دانشیار پژوهشی فوق دکترا در گروه تحقیقات دوقلوها در کالج کینگ لندن که در انجام این تحقیق در دانشگاه ریدینگ شرکت داشت، گفت: دیابت نوع 2 یک بیماری متابولیکی است که در آن سطوح بالای گلوکز به طور سیستماتیک بر بدن ما تاثیر می گذارد. به طور شگفت انگیز، هیچ گونه توصیف سیستماتیکی در مورد اینکه کدامیک از اندام ها بیشتر از این موضوع رنج می برند وجود ندارد.

او افزود: در این مطالعه، ما کشف کردیم که برخی از اندام ها مانند طحال که به طور سنتی در تحقیقات دیابت نادیده گرفته شده اند، ولی با تنظیم سیستم ایمنی بسیار مرتبط هستند، بیشترین آسیب را می بینند. این موضوع نشان می دهد که باید توجه بیشتر به مطالعه ی یکپارچه ی دیابت شود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-forgotten-clues-type-diabetes-treatment.html