امیدی جدید برای مقابله با چاقی ژنتیکی

اول  ژوئن 2018- گروه بزرگی از افراد چاق دارای یک جهش ژنتیکی هستند که باعث چاقی آنها می شود.درمان های متداول برای چاقی تنها به این افراد تا حدودی کمک می کند، اما در حال حاضر یک مطالعه ی جدید توسط محققان دانشگاه کپنهاگ نشان می دهد که آنها می توانند به طور موثری با داروی لیراگلوتید که یک آگونیست گیرنده ی GLP-1 است، درمان شوند.
حدود دو تا شش درصد از افراد چاق، در اوایل دوران کودکی چاق می شوند؛ این چاقی منشا ژنتیکی دارد. در این نوعچاقی جهش هایی در یکی از ژنهای اشتها، سبب ایجاد استعداد قوی ژنتیکی در آنها برای چاقی، می شود. این نوع چاقی همچنین به عنوان چاقی مونوژنیک شناخته می شود.این افراد در اغلب اوقات گرسنه هستند و احساس سیری کمی می کنند.
علاوه بر این، این گروه از افراد چاق به درمان های موجود کمتر از دیگران پاسخ می دهند.رژیم های غذایی و جراحی می تواند به کاهش وزن آنها کمک کند، اما اثر طولانی مدت این روشها ضعیف است، زیرا آنها نمی توانند وزن کم شده ی خود را حفظ کنند.

در یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله علمی Cell Metabolism، محققان دانشگاه کپنهاگ کشف کرده اند که این گروه از افراد مبتلا به چاقی ژنتیکی می توانند با کمک داروی لیراگلوتید، -که فرم اصلاح شده ی GLP- 1، هورمون مهار کننده ی طبیعی اشتها است که پس از خوردن غذا از روده ترشح می شود-، از وزن خود بکاهند.
 سرپرست این تحقیق، پرفسور Signe Sørensen Torekov دانشیار گروه علوم بیومدیکال و مرکز تحقیقات متابولیک Novo Nordisk گفت: این افراد چاق به طور ژنتیکی برنامه ریزی شده اند تا چاق شوند. به این ترتیب، آنها با آنچه که احتمالا قوی ترین چالش انسان است، مبارزه می کنند: تمایل به خوردن برای زنده ماندن.با این حال، لیراگلوتید داروی مهار کننده ی اشتها تأثیر مثبتی بر روی این افراد دارد، آنها می گویند با مصرف این دارو کمتر احساس گرسنگی می کنند و در عرض 4 ماه ، شش درصد از وزن بدن خود را از دست می دهند.

سردرگمی در مورد گیرنده ی این دارو

در این مطالعه، محققان 14 نفر با چاقی ناشی از جهش های بیماریزا در ژن MC4R و 28 نفر با چاقی بدون این جهشها را مورد بررسی قرار دادند. هر دو گروه به مدت چهار ماه تحت درمان قرار گرفتند؛ در این دوره هیچ تغییری در رژیم غذایی و میزان فعالیت ورزشی آنها انجام نشد.
افراد مبتلا به این نوع از شایع ترین شکل چاقی مونوژنیک، 7 کیلوگرم از وزن بدن خود را در از دست دادند در حلیکه 6 کیلوگرم از وزن افراد دارای چاقی رایج در این مدت کاهش یافت.
پرفسور Torekovگفت: ما با مشاهده ی تاثیر مثبت این درمان بر این گروه شگفت زده شدیم. بسیاری از محققان معتقدند که عملکرد این دارو عمدتا با مهار اشتها از طریق تحریک گیرنده ی خاص اشتها در مغز اعمال می شود که در این گروه خاص از افراد چاق، کار نمی کند.با این حال، مطالعه ما نشان می دهد که این دارو هنوز دارای اثر مهار کننده ی اشتها در این افراد است، در نتیجه این دارو باید اشتها را به شیوه ای متفاوت تحت تاثیر قرار دهد.
طب سوزنی به عنوان یک آنالوگ برای هورمون طبیعی GLP-1 در حال حاضر توسط FDA و EMA برای درمان چاقی و دیابت نوع 2 تایید شده است.به این ترتیب، این مطالعه ی جدید باعث می شود که طب سوزنی بعنوان راهی برای درمان شایع ترین شکل چاقی ناشی از ژنتیک، که به درمان های موجود پاسخ کافی نمی دهد، مطرح شود.
نویسنده ی اول این مطالعه Eva Winning Iepsen، دانشجوی دکترادر گروه بیومدیکال ومرکز تحقیقات متابولیسم پایه در نوونوردیسکمی گوید: افرادی که از چاقی رنج می برند، تمام عمرشان احتمالا آگاه نیستند که چاقی آنها ناشی از یک نوع جهش است. ایندارو کنترل قند خون را برای افراد مبتلا به نوع مونوژنیک چاقی آسان تر می کند.این دارو همچنین می تواند بر دیابت و پیش دیابت که اغلب در این گروه خاص از افراد مبتلا به چاقی ژنتیکی دیده می شود، تاثیر گذارد.
از آنجایی که جهش های MC4R در ابتدای دوران کودکی باعث چاقی می شوند، محققان امیدوارند که این نتایج بتواند راه را برای مطالعات جدید بر روی کودکان در آینده هموار کند. محققان معتقدند اگر آنها بتوانند از این وضعیت پیش از رسیدن کودکان به سن بلوغ جلوگیری کنند، تاثیر مثبتی بر سلامت آنها و همچنین احتمالا انگ اجتماعی بر آنها خواهد داشت.

منبع و سایت خبر:

Cell Metabolism, 2018; DOI: 10.1016/j.cmet.2018.05.008

www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180601093800.htm