امضای ترانسکریپتومی جدید دیابت نوع 2 در سلولهای جزایر شناسایی گردید

1 دسامبر 2017- یک تیم از محققان اروپایی، مجموعه‌ی جدیدی از ژنهای از کنترل خارج شده را در جزایر پانکراس بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شناسایی کردند. این یافته‌های جدید در مجله‌ی Diabetologia منتشر گردید.

هدف این گروه از محققان به عنوان بخشی از کنسرسیوم پژوهشی IMIDIA که از 14 موسسه‌ی آکادمیک اروپایی، کمپانی‌های بزرگ دارویی و شرکتهای بیوتکنولوژی از سال 2010 تا 2016 تشکیل شده بود، شناسایی روشهای جدید برای بازسازی، نگهداری و حفاظت از سلولهای بتا در پانکراس به عنوان وسیله‌ای برای تسریع کشف راهکارهایی موثرتر برای پیشگیری و درمان دیابت بود. وظیفه‌ی اصلی کنسرسیوم IMIDIA شناسایی ژنهایی است که در سلولهای بتای جزایر افراد دیابتی در مقایسه با سلولهای بتای جزایر افراد غیر دیابتی، بطور غیرعادی بیان می‌شوند.

آنها با این فرض که تغییر بیان این ژنها می‌تواند علت نارسایی سلولهای بتا در دیابت باشد، تحقیقات خود را آغاز کردند.

 برای اولین بار محققان علاوه بر تجزیه و تحلیل بیان ژن‌های سلولهای جزایر از اهداکنندگان پانکراس افراد دیابتی وغیردیابتی- که اطلاعات بالینی در مورد آنها محدود است- به آنالیز بیان ژنهای سلولهای جزایر بیمارانی پرداختند که تحت عمل جراحی پانکراس قرار گرفته و امکان دسترسی به اطلاعات پزشکی آنها و وضعیت دیابت آنها قبل از عمل جراحی وجود داشت. به این ترتیب آنها توانستند مجموعه‌ی بزرگی از سلولهای جزایر افراد دیابتی، غیر دیابتی و حتی افراد مبتلا به پیش دیابت را جمع‌آوری کرده و آنالیز کنند.

محققان توانستند 19 ژن را که بیان آنها در سلولهای جزایر اهدا کنندگان دیابتی و بیماران دیابتی تحت جراحی، نسبت به سلولهای جزایر افراد غیر دیابتی از این گروه‌ها تغییر کرده بود را شناسایی کنند.

به طور خاص، تغییر بیان 9 مورد از این 19 ژن، پیش از این هرگز درسلولهای جزایر افراد دیابتی شناسایی نشده بود. از سوی دیگر، در این مطالعه محققان نتوانستند شواهدی برای تغییر بیان هر یک از این ژنها در سلولهای جزایر افراد مبتلا به پیش دیابت بیابند. بنابراین آنها نتیجه‌گیری کردند که تغییر بیان این ژنها نتیجه‌ی نارسایی سلولهای بتا می‌باشد، نه علت نارسایی این سلولها. از این رو در مطالعات آینده باید به شناسایی ژنهایی که قبل از مرگ سلولهای بتا، از کنترل خارج شده اند، پرداخت.

برای این منظور، باید سلولهای جزایر بیشتری را از افراد مبتلا به پیش دیابت جمع‌آوری کرد و این دقیقاً وظیفه‌ی اصلی کنسرسیوم جدید EU-IMI بنام RHAPSODY است که از چهار تیم تحقیقاتی که رهبری مطالعه‌ی اخیرIMIDIA را به عهده داشتند، تشکیل شده است.

به گفته‌ی پرفسور Michele Solimena یکی از چهار پژوهشگر برجسته در این مطالعه: ما بر این باوریم که این یافته‌ها دیدگاه‌های جدید مولکولی از اتفاقات اشتباهی که در سلولهای بتای افراد دیابتی رخ می‌دهد، را ارائه می‌دهد. در نهایت، ما اطمینان داریم که رویکرد ما یک دیدگاه جدید در مورد تأثیر قرار گرفتن سلولهای بتا در معرض  مقادیر اضافه‌ای از مواد مغذی ارائه می دهد که سبب تحلیل عملکرد این سلولها با گذشت زمان شده و توانایی آنها را برای تامین انسولین کافی برای حفظ هموستازی متابولیکی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 منبع و سایت خبر:

Diabetologia, 2017; DOI: 10.1007/s00125-017-4500-3

www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171201104611.htm